Přednáška ministra financí na třetí pokus

4. 3. 2002 | | Nezařazené

V pátek 29. března od 11.00 hodin bude v Nové aule na VŠE přednášet ministr financí ČR Ing. Jiří Rusnok. Měl zde vystoupit již vloni na podzim, a to s přednáškou na téma „Rozpočtová politika Vlády České republiky“. 20. listopadu 2001, krátce před svým začátkem, však byla akce zrušena.

V pátek 29. března od 11.00 hodin bude v Nové aule na VŠE přednášet ministr financí ČR Ing. Jiří Rusnok. Měl zde vystoupit již vloni na podzim, a to s přednáškou na téma „Rozpočtová politika Vlády České republiky“. Přednášku zorganizovali na škole začínající Mladí sociální demokraté (MSD), kteří se zde chtěli uvést. „Pan ministr požadoval nějaké makroekonomické téma a v té době byl velice aktuální rozpočet,“ říká k předmětu přednášky zástupce MSD a student VŠE Martin Škoda. 20. listopadu 2001, krátce před svým začátkem, však byla akce zrušena.

Přípravy na přednášku probíhaly bez problémů, snad až na jeden e-mail adresovaný Martinu Škodovi. Dopis psal Ing. Václav Černý z Katedry finančního účetnictví (KFÚ). Mimo jiné v něm stálo: „Myslím, že se dopouštíte přestupku, eventuálně trestného činu, neboť je činnost politických stran na VŠ zakázána.“ Jedinou normou, která toto upravuje, je Zákon o vysokých školách, který v paragrafu 2 odst. 10 říká: „Na vysokých školách je nepřípustné zakládat a organizovat činnost politických stran a politických hnutí.“ MSD jsou však dle Škody registrováni jako řádné občanské sdružení. Mají stejný status jako Mladí konzervativci, kteří na VŠE organizují obdobné akce bez problémů již delší dobu. „Nejsme buňkou ČSSD, nejsme ani žádné politické hnutí,“ zdůrazňuje Škoda. Sousloví „sociální demokraté“ v názvu sdružení chápe jen jako vyjádření jistého myšlenkového směru, stejně jako konzervativci či liberálové. Na námitku, proč tedy MSD sídlí v Lidovém domě, odpovídá: „A kde sídlí Mladí konzervativci asi také víte.“

V pondělí 19. listopadu se konalo zasedání vedení školy. Na podnět „některých vyučujících z KFÚ“ na něm kancléř VŠE Ing. Ludvík Hradský předložil leták s pozvánkou na Rusnokovu přednášku. V zápisu z jednání se uvádí: „Kancléř informoval o pozvánce Mladých sociálních demokratů na přednášku ministra financí Ing. Rusnoka, která se má konat v prostorách VŠE na Jižním Městě dne 20. 11. 2001. Akce nebyla projednána s vedením školy. Vzhledem k tomu, že pozvánka je prezentována pod hlavičkou Ekonomický klub při VŠE, byl přizván na jednání student Martin Škoda, který akci organizuje a kterému bylo vysvětleno, že je nepřípustné prezentovat přednášku pod hlavičkou klubu, který na VŠE právně neexistuje.“

Škoda nesouhlasí s tím, že akce nebyla projednávána s vedením školy. O celé věci prý mluvil s tajemnicí rektorky pro studentské záležitosti Ing. Zuzanou Kalovou. Ta mu pomohla se zajištěním nástěnky a poradila, jak rezervovat posluchárnu. „Jednat o něčem se studentskou tajemnicí automaticky neznamená jednat s vedením VŠE,“ namítá Kalová. „Jediný důvod, který uznávám, bylo neoprávněné použití jména školy na pozvánkách,“ říká Škoda. Dodává však, že tím byla myšlena skupina studentů VŠE a nikoliv právní návaznost MSD na školu. Za uvedení jména školy na letácích se osobně i dopisem omluvil rektorce VŠE. Přiznává: „Nepřesně jsme informovali veřejnost a jsme připraveni to uvést na pravou míru. Jsme si vědomi této zásadní chyby, při příštích akcích se toto neobjeví.“

Argumentů mělo ale vedení školy více. Použitím názvu „Ekonomický klub při VŠE“ za situace, kdy z právního hlediska při VŠE žádný Ekonomický klub MSD neexistuje, prý byla při vyjednávání akce uvedena v omyl studentská tajemnice, vedení školy, Pedagogické oddělení při přidělování místnosti a dokonce i sám ministr Rusnok. „Jméno školy se objevilo až na pozvánkách, do té doby jsme všude jednali jako Mladí sociální demokraté,“ tvrdí Škoda. Kalová mu však oponuje: „Pan ministr se domníval, že je přednáška organizována školou a na úterním setkání s paní rektorkou se divil, že tomu tak není.“

Další námitkou byl fakt, že se přednáška měla konat v předvolebním období, což by mohlo být bráno jako propagace politických stran na vysoké škole. „Kdy je možné říci, že přednáška je již v choulostivém období volební kampaně?“ ptá se Škoda. Dle něj mělo jít o ekonomický rozbor rozpočtové politiky a aktuálního rozpočtu pro rok 2002, nikoliv o volební kampaň. Vedle této námitky ze strany školy proto působí paradoxně termín náhradní Rusnokovy přednášky na VŠE, tentokrát však organizované samotnou školou, která se bude konat dvaapůl měsíce před volbami, tedy opravdu uprostřed horečnatého shánění voličů.

Martin Škoda považuje za nejdůležitější důvod proti přednášce to, že vystoupení tak významné osobnosti organizoval někdo jiný něž vedení školy. K tomu kancléř Hradský říká, že všechny akce pořádané ve škole by měly být „odborné“: „A jestli to má být odborné, tak to musí někdo zastřešit. Jako přednášku guvernéra Tůmy v Aule, která se konala pod hlavičkou rektorky. To byla ryze odborná záležitost, i dotazy byly na úrovni odborné.“

V úterý 20. listopadu měla rektorka Durčáková s ministrem Rusnokem jednání. Na jeho konci se dostali i k večerní přednášce. Rektorka vysvětlila ministrovi situaci a ten se za nastalých okolností rozhodl akci zrušit. Kancléř Hradský k tomu dodává: „Nic nebránilo tomu, aby to byla odborná akce. Okamžitě poté bylo po linii Fakulty financí a účetnictví s ministerstvem jednáno. Byl projednán termín, kdy by mohl ministr přednášku uskutečnit.“ První fakulta zorganizovala náhradní Rusnokovu přednášku na 14. prosince do Nové auly. Tu však musel ministr nakonec odvolat pro svou časovou zaneprázdněnost.

K celé věci Hradský říká, že vedení školy a rektorka při projednávání projevili maximální snahu o vyřešení situace. „Tady opravdu nikdo nechtěl někomu něco zakazovat, naopak, hledalo se řešení. Tím měla být ona náhradní přednáška. Nebyl v tom záměr ani politická motivace, jen aby to bylo všechno v pořádku.“ Vedení školy navíc slíbilo připravit jednotný předpis pro organizování všech takových přednášek.

Mohlo by tě zajímat: