Nové vedlejšky na FPH: Consulting chce ukázat, že management není plkání

19. 7. 2015 | | Vedlejšky, Zprávy ze školy

Od příštího semestru studentům Fakulta
podnikohospodářská (FPH) nabízí čtyři nové vedlejší specializace –
Consulting, Ekonomika a média, Podnikání a Turnaround management. Od
příštího roku se k nim připojí ještě Sales Management a Business a
management. Čím chtějí v ostré konkurenci vedlejšek studenty
zaujmout?

„V České republice se
bohužel strategie a strategické myšlení prakticky vůbec neobjevují jako
klíčové prvky vysokoškolského studia zaměřeného na management, jak je
obvyklé na kvalitních business schools ve světě, říká k nové vedlejší
specializaci Consulting docent Jiří Hnilica. „Navíc i management
byl v ČR obecně díky nízké kvalitě výzkumu v oblasti managementu
i jeho výuky degradován na „plkací předmět,“ dodává. Tento stav chce
podle Hnilici nové vedení fakulty změnit. Vedlejší specializace Consuilting
bude klást důraz na strategii a spolupráci s praxí. Hnilica však
zdůrazňuje, že nebude opomínat ani vysoký akademický standard. Na
přípravě fakulta spolupracovala s konzultantskými firmami Delloite a Arthur
D. Little.

Vedlejší specializace
Ekonomika a média si klade za cíl připravit absolventy na práci
v ekonomických médiích, ale i na pozice mediálních odborníků ve
firmách a veřejné správě. Povinným předmětem je kromě Základů
žurnalistiky a Makroekonomické analýzy také Etika, společnost a média.
Podobnou vedlejší specializaci najdou studenti i na Národohospodářské
fakultě pod názvem Ekonomická žurnalistika. Její povinné předměty se
však zaměřují více na mediální dovednosti a PR a méně na ekonomii.

Na spolupráci s xPortem je
postavena vedlejší specializace Podnikání. Má být určena nejen pro
studenty, kteří o startu podnikání uvažují, ale také pro současné
mladé podnikatele, kteří chtějí rozšířit své znalosti. Slibuje
většinu přednášek od odborníků z praxe. Studenti během specializace
sestaví vlastní podnikatelský plán, který odprezentují investorům.
Rozhovor s garantkou specializace, docentkou Jitkou Srpovou, najdete v dubnovém iListu.

Během turbulencí ve firmě
se studentům můžou hodit znalosti a dovednosti z vedlejší specializace
Turnaround management. V předmětech specializace se totiž naučí
analyzovat riziko, určovat hodnotu firmy a také si teoreticky projdou
restrukturalizací a zánikem firmy.

Od letního semestru
2016 navíc do seznamu vedlejších specializací přibude Sales
Management
. Jeho garant David Říha říká, že zatím probíhají
jednání s partnery specializace a chce nabídnout vyladěný produkt. Mezi
největší lákadla Sales managementu řadí možnost absolvovat praxi
v partnerské firmě a také propojení předmětů ze tří kateder –
marketingu, managementu a psychologie a sociologie řízení. Důraz chce klást
Říha i na budování komunity studentů a absolventů specializace.
Plánovanou kapacitu 25 studentů chce naplnit už v první semestru.

Pro studenty ostatních fakult
připravila FPH specializaci Business a management, na které projdou
některými z povinných předmětů magisterského studia na FPH. Ne však
těmi současnými, ale předměty podle inovovaného studijního plánu.
V něm najdou studenti kurzy jako Organizační chování a leadership nebo
Strategie.

Informace
o vedlejškách od jejich garantů budeme do článku doplňovat.

Čtěte
také:

Mohlo by tě zajímat: