Přestože kurzy mají stejný název, liší se svou náročností

24. 11. 2009 | | Nezařazené

Na škole existuje několik předmětů se stejným názvem, ale rozdílným
identem. Liší se také požadavky na absolvování.

Národohospodářská fakulta v již probíhajícím zimním semestru
vyučuje přes 250 vlastních předmětů na osmi katedrách. Možnost
přihlásit se na jakýkoli kurz mají všichni studenti, ale primárně jsou
předměty určeny pro posluchače NF, kteří studují buď jeden ze tří
oborů v bakalářském či doktorském programu, anebo jeden ze čtyř
v navazujícím magisterském. Mezi oborově povinné předměty na všech
fakultách patří Ekonomie, Matematika pro ekonomy, případně Hospodářské
dějiny. Kurzy se však liší způsobem ukončení a fakultou, která je
vyučuje.

Pod indentem 5HD200 a 5HD201 se schovávají Hospodářské dějiny NF.
Hlavní rozdíl spočívá v kreditním ocenění předmětů a také ve
způsobu absolvování. V prvním případě patří k předmětu přednášky
a probíraná látka se procvičuje na cvičeních. Získat je možné pět ECTS
kreditů. Během semestru se píše průběžný test s váhou třiceti procent
a zbývající část do sta tvoří závěrečný test. Jedna z podmínek
absolvování spočívá zároveň v sedmdesátipro­centní účasti na
cvičeních. Kurzy 5HD201 jsou dotovány pouze přednáškou a ve zkouškovém
období se potom píše test, za který je možné získat maximálně sto
bodů, případně přijít k takzvanému „pohovoru nad testem“, což je
vlastně ústní dozkoušení.

Poloviční úmrtnost

Náročný předmět, dle studentů, nese název Ekonomie s identem 5EN100.
Minulý semestr ho úspěšně absolvovalo pouze 290 studentů z celkových
540. „Tento kurz není zrovna jednoduchý, hlavně co se týče průběžného
testu za padesát bodů. „Učebnice je dobře napsaná, čte se jako
pohádka,“ hodnotí Erika z NF. „Bez průběžné přípravy, cvičení a
přednášek se však neobejdete. Sama patřím mezi neúspěšné studenty a
mám předmět zapsaný znovu,“ dodává.

Matematiku pro ekonomy většině studentů poskytuje Fakulta informatiky a
statistiky, a to pod identem 4MM101. NF však vyučuje pod číslem 55F100
vlastní garantovaný kurz na katedře ekonomie. Pro získání šesti kreditů
musíte úspěšně projít dvěma průběžnými a jedním závěrečným
testem, ústní zkouška zde není. „Matematika pro mě byla výzva, protože
jsem nechodila na gymnázium. Na cvičeních jsem toho moc nepochytila a nemohla
jsem se zbavit dojmu, že všichni látku už umí a jen procvičují. Díky
přednášejícímu, který výborně vysvětloval, dával příklady na
internet a k samostudiu, patřím mezi úspěšné absolventy,“ popisuje
studentka NF.

Mohlo by tě zajímat: