Senátní volby na FPH proběhly i navzdory pandemii prezenčně, neobešly se bez kontroverze

29. 4. 2021 | | Zprávy ze školy VolbyFPH

Edit: Do článku byly dodatečně doplněny vyjádření předsedu volební komise Michala Mervarta, Tomáše Jandy a PR oddělení VŠE ve věci konfliktu mezi Tomášem Jandou a bezpečnostní službou VŠE.

Na Fakultě podnikohospodářské (FPH) Vysoké školy ekonomické se 27. dubna konaly prezenční volby jak do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické (AS VŠE), tak do AS FPH, na funkční období 2021-2024. Z 3078 voličů z řad studentů zapsaných ve volebním seznamu se (dle protokolu o výsledcích voleb zveřejněném na stránkách fakulty) zúčastnilo pouze 87 studentů. Vyšší byla volební účast akademických pracovníků, která činila necelých 60 procent. Volby se neobešly bez menší kontroverze.

Pro účast ve volbách neplatily stejné podmínky jako pro vstup do areálu VŠE, nebylo tedy nutné prokázat se negativním testem na přítomnost viru SARS-Cov-2, potvrzením o prodělaní nemoci či o očkování. Stačilo se dostavit s respirátorem a studentskou kartou ISIC.

Co se akademických pracovníků týče, ze 136 voličů zapsaných ve volebním seznamu odvolilo v obou volbách 80. Všechny odevzdané hlasovací lístky ve volbě do AS VŠE byly platné, mezi lístky do AS FPH se nacházel jeden neplatný. Členství v AS VŠE tak na základě volby vzniká Marku Stříteskému, Davidu Říhovi a Luboši Smrčkovi. Členství v AS FPH vzniká Ondřeji Machkovi, Ladislavu Tyllovi, Olze Horové, Haně Lorencové, Zuzaně Džbánkové, Janu Hanzlíkovi, Janě Soukupové, Janu Marešovi, Felipemu Martinezi, Bedřichu Rathouskému, Marcele Palíškové.

Z 87 hlasovacích lístků od studentů byly ve volbách do AS VŠE všechny platné, mezi lístky do AS FPH se objevil jeden neplatný. Na základě těchto voleb do AS VŠE vzniká členství studentům Matěji Pokornému a Tomáši Remlovi. Matěj Pokorný i Tomáš Reml nabývají členství i v AS FPH, mimo ně také Štěpán Krejčí, Romana Majerechová, Filip Král a Natálie Badie.

Kontroverzi během volebního dne vyvolal hromadný e-mail (redakci byl poskytnut pod podmínkou zachování anonymity, pozn. red.) zaslaný od dvou kandidátek do AS FPH, Claudie Endtové a Adély Vlčkové, ve kterém představily svůj volební program. Před volební místností se také nacházel jeden z jejich podporovatelů Tomáš Janda, který vybízel přicházející studenty k volbě těchto dvou studentek. Dostal se kvůli tomu i do konfliktu s členem ochranky na VŠE, video zachycující daný incident uveřejnil na svém veřejném instagramovém profilu.

O vyjádření, zda-li bylo toto jednání v souladu s pravidly volební kampaně, jsme již požádali zúčastněné studenty. Pravidla volební kampaně do AS VŠE, dle kterých se volby do senátu fakulty řídily, totiž umožňují kandidátovi uskutečňovat svoji volební kampaň ode dne zveřejnění až do dne konání voleb včetně. Svou volební kampaň může také kandidát vykonávat osobně či prostřednictvím jiných členů akademické obce VŠE patřících do stejného volebního obvodu.

Edit: Předseda volební komise Michal Mervart se ke kauze vyjádřil s tím, že postup rozesílání e-mailů na adresy získané z InSIS nijak specifikovaný není, nicméně jistě nejde o etické chování. Otázkou do budoucna by tedy jistě mělo být zamyšlení se nad přesnější specifikací pravidel.

PR oddělení VŠE postoupilo celou záležitost Oddělení interní kontroly. To popsalo celou situaci tak, že Tomáš Janda byl dotázán ostrahou, za jakým účelem rozdává letáky. Na tuto otázku reagoval Janda velice vulgárně a v této komunikaci pokračoval, i když byl spolu s dalšími dvěma osobami vyzván, aby se přesunul dál od vstupních turniketů. Útvar ochrany a obrany VŠE celou záležitost ale zklidnil, nebylo tedy nutné přivolat městskou policii. PR oddělení VŠE zároveň dodalo, že je medializace celé situace mrzí, protože ze strany školy nedošlo k žádnému pochybení.

Tomáš Janda se cítil celou situací dotčen, dle jeho názoru bylo právo na jeho straně. Více celou věc nekomentoval.

Mohlo by tě zajímat: