Přibylo přes pět tisíc studentů

16. 1. 2006 | | Nezařazené

Pro letošní akademický rok bylo ke studiu na VŠE kromě 5 025 Čechů přijato i 429 studentů ze Slovenské republiky a 504 studentů z ostatních zemí. Sečteno a podtrženo, od září 2005 přibylo na škole 5 958 studentů, z toho 3 040 žen a 2 918 mužů. Většina z nich zakotvila na Fakultě podnikohospodářské.

Pro letošní akademický rok bylo ke studiu na VŠE kromě 5 025 Čechů přijato i 429 studentů ze Slovenské republiky a 504 studentů z ostatních zemí. Sečteno a podtrženo, od září 2005 přibylo na škole 5 958 studentů, z toho 3 040 žen a 2 918 mužů.

Většina z nich zakotvila na Fakultě podnikohospodářské. Ta obdržela 3 983 přihlášek ke studiu, ve výběrovém řízení uspělo 2 226 studentů, ale jen 1 140 nastoupilo ke studiu. Naopak nejméně podaných přihlášek zaznamenala Fakulta managementu v Jindřichově Hradci (FMN).

Největší šanci na přijetí, podle poměru podaných přihlášek a přijatých ke studiu, měli ti maturanti, kteří se hlásili na Fakultu informatiky a statistiky (FIS). Fakulta pro akademický rok 2005/2006 přijala do prvních ročníků 1 216 přihlášených.

Na všech fakultách se skládaly přijímací zkoušky z klasické skladby předmětů – matematika a jeden cizí jazyk. Jedinou výjimkou je Fakulta mezinárodních vztahů (FMV), kde studenti musí projít přijímacím testem ze dvou cizích jazyků podle. Nejvyšší bodový limit pro přijetí si tak stanovila právě FMV, pro obor Mezinárodní, evropská studia – diplomacie, a to 259 bodů z 300 možných. Celkově fakulta přijala 910 studentů.

Podle statistik zveřejněných na webových stránkách školy, se na akademický rok 2004/05 se ke studiu na VŠE přihlásilo 12 452 maturantů. Letos si VŠE polepšila, 17 650 maturantů si ji zvolilo za své budoucí působiště. Jen necelá třetina z nich byla ale ke studiu přijata. Pro srovnání, v loňském akademickém roce 2004/2005 se na Karlovu univerzitu přihlásilo 29 910 studentů, na České vysoké učení technické to bylo 12 795 zájemců.

Mohlo by tě zajímat: