Probíhá na „makru“ revoluce?

15. 10. 2003 | | Rozhovory, Zprávy ze školy

Řízením katedry makroekonomie byl dočasně pověřen profesor Robert Holman. Po loňských sporech s bývalým děkanem Ivem Strakou teď hodlá prosadit vlastní vizi výuky ekonomie.

Řízením katedry makroekonomie byl dočasně pověřen profesor Robert Holman. Po loňských sporech s bývalým děkanem Ivem Strakou teď hodlá prosadit vlastní vizi výuky ekonomie.

Učíte mikroekonomii a kurzy ekonomických teorií. Jak jste se dostal právě do čela katedry makroekonomie?

Nový děkan Schwarz odvolal docenta Straku a pověřil mě řízením katedry do doby, než bude vypsán konkurz na post vedoucího nově zakládané katedry ekonomie. Ta vznikne sloučením katedry makroekonomie a katedry ekonomických teorií a bude fungovat od letního semestru.

Proč pověřil Vás?

Děkan chce, abych upravil výuku ekonomie tak, aby z ní měli radost i studenti.

Kdo by se měl stát vedoucím nové katedry?

Kandidáty zatím neznám. Ale já se budu ucházet. Konkurs bude vypsaný v zimě.

Proč se vůbec katedry budou slučovat?

Naše fakulta chce mít obor Ekonomie. Ten by měl být zaštiťován vlastní katedrou. Také jsme chtěli odstranit dost malicherné spory ohledně toho, kolik jakých předmětů mají katedry učit.

Co se mění ve výuce základních kurzů MIE a MAE?

V zimním semestru už toho moc nestíháme. Pouze se z akreditace předmětu MAE I vyškrtla věta o závaznosti standardů. Vzhledem k jejich zastaralosti budou později přepracovány. V obsahové výuce ekonomie bych rád prosadil od letního semestru několik změn. Ale ty budou muset být schváleny pedagogickou komisí.

Jaké konkrétní změny připravujete?

Navrhnu změnu obsahu kurzu MAE I, po dohodě s profesorem Machem i středního kurzu MAE II. Makroekonomie nemůže být postavena na Keynesiánském modelu 45°, potlačeny budou také výdajové multiplikátory. Naopak zdůraznit by se měly mezinárodní aspekty ekonomie, které byly dosud odsunuté do poslední kapitoly.

Nestane se, že by se studenti, kteří absolvovali kurzy už dříve, setkali s novými požadavky až u bakalářských nebo souborných zkoušek?

Do konce prosince platí u zkoušek stávající okruhy. Změní se po zkouškovém období v lednu. Ale jen nepatrně. Zásadní změny přijdou až po souhlasu pedagogické komise se změnami obsahu výuky.

Nebudou pokračovat spory s katedrou mikroekonomie o tom, co učit?

To nedokážu říct. Já budu učit stejným způsobem, jako předtím. Také dám studentům své zkouškové termíny. Pokud budou chtít, vyzkouším je já nebo moji asistenti. Tak jako dřív, než to docent Straka zakázal.

Dojde ke změně doporučené literatury?

V makroekonomii ponecháváme původní literaturu. S tím rozdílem, že si studenti budou moct učebnici ze základní literatury skutečně vybrat. Nebude se lpět jen na jedné.

Podle vás by se ekonomie neměla učit jen jako posouvání křivek. Jak chcete ostatní vyučující přimět k tomu, aby učili „moderně“?

Nemůžu je k tomu nutit. Ale budu je přemlouvat na neformálních diskuzích na schůzkách katedry.

Jak využije „proholmanovské“ křídlo své silné pozice v Akademickém senátu?

Budeme prosazovat body předvolebního programu. Zatím se podařil první krok. Já i kolega Ševčík jsme se vrátili do výuky.

Co další body programu? Plánovali jste důkladnou inventuru oborů a specializací.

Děkan rozhodl, že fakulta nebude otevírat pětileté obory. Jen tříleté a pak navazující dvouleté. Dále budeme ministerstvu předkládat ke schválení nové obory. Navíc bakalářský obor Aplikovaná enviromentální ekonomie, který nezapadá do koncepce fakulty, nebude příští rok otevřen.

V oboru Regionalistika a veřejná správa zůstává vše při starém?

Obor se bude jmenovat jen Veřejná správa. Nebude se zaměřovat na regionalistiku.

Ale v předvolební kampani jste informaci, že by se po vašem nástupu do vedení rušila regionalistika, označil za fámu.

Obor se bude měnit, ne rušit. Nějaké předměty týkající se regionalistiky zůstanou.

Společná kandidátka také slibovala zvýšit počet termínů na bakalářské zkoušky o padesát procent. Už dva týdny nejsou vypsané žádné…

Vypíšeme je příští týden na říjen až prosinec. Termíny na státnice budou také vypsány. Průtahy nastaly kvůli jednání s katedrou mikroekonomie.

Chystají se personální změny na katedře makroekonomie?

Docentu Janíčkovi jsem ukončil pracovní poměr. Jednak proto, že učil jen na vedlejší úvazek. Dalším důvodem bylo, že jsme na konci letního semestru přijali nového pracovníka, ing. Svobodu. Ten se stal také novým proděkanem pro pedagogiku.

Ucházel jste se o místo poradce Václava Klause po jeho zvolení do funkce prezidenta?

Nastoupil jsem opět jako jeho ekonomický poradce.

Budete to vedle postu v čele katedry stíhat?

Na Hradě mám jen vedlejší úvazek. Stíhal jsem to i v době, kdy byl Klaus premiérem a předsedou Poslanecké sněmovny.

V čem prezidentovi radíte?

Připravuji mu podklady a analýzy například k reformě veřejných financí nebo návrhu evropské ústavy. Také připomínkuji ekonomicky zaměřené zákony.

Mohlo by tě zajímat: