Prorektor Musílek se stal členem Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem

2. 8. 2019 | | Zprávy ze školy Prorektor Musílek

S platností od 1. srpna 2019 je Petr Musílek, Prorektor pro vědu a výzkum VŠE, členem šestičlenného Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem. Úkolem působnosti Rady je vykonávat veřejný dohled nad auditorskou činností a činností Komory auditorů ČR.

Prezidium má celkem šest členů s volebním obdobím šest let. Člena jmenuje ministr financí ve spolupráci s Národní bankou. Prezidium zasedá dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Tato zasedání jsou neveřejná.

Dohledový orgán byl zřízen v roce 2009 a je samosprávnou profesní organizací zřízenou zákonem za účelem správy auditorské profese v ČR, kontroly kvality u auditorů a auditorských společností, které se věnují subjektům veřejného zájmu a další činnosti stanovené zákonem o auditorech. Rada zohledňuje i evropské právo a předpisy, proto také v roce 2016 došlo ke zvýšení odpovědnosti Rady týkající se veřejného dohledu a kontroly kvality.

Petr Musílek v současné době působí na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví Fakulty financí a účetnictví, od roku 2014 také zastává funkci Prorektora pro vědu a výzkum. Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace a členem rozkladové komise České národní banky. Působí také ve výkonných radách časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers. Zabývá se kapitálovými trhy, investičním bankovnictvím a finančními regulacemi.

Foto: Fakulta financí a účetnictví VŠE

Mohlo by tě zajímat: