Průvodcem po labyrintu VŠE

1. 5. 2001 | | Rozhovory, Studentský život titulní obrázek

Funkce tajemníka pro studentské záležitosti na rektorátu je poměrně mladá, na návrh studentů byla vytvořena před rokem čerstvě zvolenou rektorkou doc. Ing. Jaroslavou Durčákovou, CSc.

Funkce tajemníka pro studentské záležitosti na rektorátu je poměrně mladá, na návrh studentů byla vytvořena před rokem čerstvě zvolenou rektorkou doc. Ing. Jaroslavou Durčákovou, CSc. První tajemnicí se stala Ing. Jana Littová a začátkem dubna tohoto roku ji vystřídala Ing. Zuzana Kalová, které jsem se zeptala:

Janu Littovou tenkrát oslovila přímo rektorka, jak ty ses k této funkci dostala?

Je pravda, že po zřízení této funkce vznikl materiál, ve kterém se o ustanovení tajemníka říká, že ho navrhuje místopředseda Akademického senátu (AS), schvalují alespoň dvě třetiny všech studentských zástupců AS a právo veta má rektor. Tento dokument se však stále upřesňuje. V mém případě to bylo tak, že jsem se od jedné kamarádky dozvěděla, že Jana Littová se chystá odejít, hledá za sebe náhradu, a zeptala se, zda bych o tuto práci neměla zájem. Přiznám se, že jsem do té doby neměla velké povědomí, co funkce tajemníka obnáší a vím jistě, že kdyby byl vyhlášen konkurz, určitě bych se nepřihlásila, jsem v tomto dost neambiciózní člověk. Když jsem se ale seznámila s Janou Littovou a její prací, zaujalo mě to, takže na její návrh a se souhlasem senátorů a rektorky jsem do funkce nastoupila.

Spousta lidí asi stále netuší, co přesně takový tajemník dělá. Můžeš to přiblížit?

Tajemník představuje prostředníka mezi studenty a vedením, zabezpečuje oboustrannou informovanost, napomáhá řešení stížností, potřeb a připomínek studentů. Zdůrazňuji, že napomáhá řešení. Tajemník sám nic nevyřeší, je tu hlavně proto, aby studenta nasměroval, sdělil mu kontaktní osoby. Dále pak zajistí, že se o problému dozví vedení, což může vést k diskusi, která napomůže řešení. Moje práce spočívá především v pravidelném sledování newsů (diskusní skupiny na webové stránce VŠE, pozn. autora), účasti v nich, odepisování na maily. Ono se to nezdá, ale tato činnost mi zabere většinu času. Proto mým hlavním cílem je vymezit si skupiny problémů, zjistit, kdo je řeší, získané informace zveřejnit a ostatní pak nabádat, aby se podívali, jakou cestu jim nabízím.

Na jednotlivých fakultách také postupně začínají fungovat tajemníci pro studentské záležitosti. Jaký je mezi vámi rozdíl a předpokládáte vzájemnou spolupráci?

Abych řekla pravdu, zatím nevím, co tito tajemníci dělají, protože doposud žádná forma spolupráce neexistovala. Rozdíl mezi námi určitě bude, protože fakulta funguje jinak než škola jako souhrn fakult. Fakulty jsou menší, stmelenější, specializovanější, takže práce těchto tajemníků je vhodnější například pro řešení studijních problémů. Celkově může být přínosnější než ta moje, protože prosadit něco na úrovni fakulty je mnohem jednodušší než na úrovni školy. Myslím si, že je dobré, že tito tajemníci existují a doufám, že časem budou na všech fakultách. Co se naší spolupráce týče, pokud se na úrovni fakult vyvine nějaká aktivita, která se bude moci přenést na úroveň celoškolskou, velice ráda to zprostředkuji.

Setkala jsem se i s názorem, že bývala tajemnice byla „poslíčkem rektorky“. Co ty si o tom myslíš?

No … to je vůči Janě Littové hodně ostré, protože ta jím určitě nebyla. Já jsem ve funkci sice krátce, přesto tvrdím, že to tak necítím. Paní rektorka mi zatím do ničeho nezasahovala. Smyslem mé funkce je především s ní spolupracovat. Například tedy i vypracovávat zprávy, o čem se na škole mluví, takže někteří lidé si mohou říci: „Jo, špeh rektorky.“ Ale tak tomu určitě není.

Mluvila jsi o „prostřednictví“ mezi studenty a vedením. Je tvá funkce míněna také opačně, že i lidé z vedení se na tebe mohou obracet se svými návrhy?

Určitě a dokonce se už na mě jedna taková osoba obrátila. Byla to PhDr. Zuzana Míšková z katedry anglického jazyka, když dostala dopis od pěveckého sboru Birminghamské univerzity, že by jeho členové měli zájem vystoupit na VŠE společně s naším pěveckým tělesem. Z tohoto plánu ale nakonec sešlo, protože zde byla obava, že by v době jejich příjezdu na konci června chybělo to nejhlavnější – obecenstvo.

Tvoje konzultační hodiny jsou v úterý na Žižkově a ve čtvrtek na Jižním městě. Kde se na tebe obrací víc lidí?

Hlavně na Žižkově. Ono to souvisí s tím, že většinu studentů na Jižním městě tvoří prváci, kteří se v systému VŠE teprve začínají orientovat. Co se jich týče, chystá se teď snídaně s rektorkou, kde by se v rámci tématu “studenti studentům“ mělo mluvit o tom, co mohou studenti udělat pro prváky, aby se do života na VŠE zařadili rychleji a snáz. Od toho si hodně slibuji a myslím, že druhý argument: Jižní město je daleko přestane platit, když se tam poté z iniciativy těchto prváků dočkáme třeba filmového promítání. Uvědomuji si, že možností v tomto areálu je spousta a osobně jsem ochotna udělat hodně, aby se tam začalo něco dít.

Zuzana Kalová tajemnice rektorky pro studentské záležitosti

Na VŠE má začít fungovat ESO, podnět přišel z tvé strany, můžeš vysvětlit, co by to mělo být?

ESO – Ekonomická studentská organizace je občanské sdružení, které bylo zaregistrováno na ministerstvu vnitra zhruba před rokem. Asi pět lidí tenkrát vytvořilo myšlenku a sepsalo stanovy. V červnu pak udělali poslední státnice, odešli ze školy a na ESO se zapomnělo. Když jsem nastoupila, Jana Littová mě na tuto registraci upozornila, že by bylo dobré ji využít. Smyslem organizace je zaštiťovat akce, které studenti VŠE chtějí uspořádat: cyklistické a turistické výlety, šachové turnaje, koncerty, divadelní představení apod. Původně pod ESO měli spadat i  Studentský list a Filmový klub VŠE, jenže ti se od té doby vyvíjeli svým směrem, takže jejich vztah k této organizaci je v této chvíli nejasný a bude záležet na vzájemné dohodě. Současná situace kolem ESA vypadá tak, že jsem o jeho registraci dala vědět senátorům, a ti se do konce školního roku pokusí organizaci dostat do povědomí VŠE. V dubnu a květnu za tímto účelem chystají výlety na Okoř a Karlštejn. Činnost ESA by pak měla být zahájena v září, kdy přijdou noví prváci. Ti by v něm měli být zastoupeni vždy, aby se neopakovala loňská zkušenost.

Nezbývá mi, než se zeptat, jak o své činnosti budeš dávat vědět?

Zatím jsem u nástěnek, rozesílaní mailů, účasti v newsech. Mám ale také školní webovou stránku: http://www.vse.cz/studentt, kde bych v budoucnu ráda zveřejňovala zápisy ze snídaní s rektorkou a další informace z vedení, o kterých se obvykle nedozvíš, pokud se na ně přímo nezeptáš. Ne, že by je ti lidé tajili, jen nejsou definovány informační kanály. Dále se chci pokusit zajistit stálou rubriku ve Studentském listu, kam bych přispívala nějakým předem domluveným žánrem, např. fejetonem nebo přehledem zpráv z jednání s paní rektorkou.

Ing. Zuzana Kalová (23)

Pochází z Příbora, magisterské studium na VŠE v Praze ukončila loni v červnu na Fakultě mezinárodních vztahů, obor mezinárodní politika a diplomacie, vedlejší specializace ekonomická žurnalistika. V současné době pokračuje doktorským studiem na oboru mezinárodních politických vztahů, posledním rokem navštěvuje Právnickou fakultu Karlovy univerzity a od letošního dubna působí ve funkci tajemnice pro studentské záležitosti na rektorátu VŠE. Mluví anglicky, rusky a německy. Mezi její koníčky patří sport, keramika, čtení detektivek, je hrdou chovatelkou činčily vlnaté. Cestování ji baví už méně, přesto se v létě chystá účastnit dobrovolnického tábora v ruském Petrohradě.

Mohlo by tě zajímat: