Řády se dodržovat musí, i když jsou špatné

13. 10. 2008 | | Rozhovory

Bakalářské studium na VŠE trvá standardně tři roky, tedy šest semestrů. Mnozí vysokoškoláci si ho však prodlužují, neboť při škole pracují. Mezi ně patřil i Marek Jirovec, student oboru Mezinárodního obchod na Fakultě mezinárodních vztahů. Bakaláře studoval kvůli zaměstnání již devátým semestrem, mohl se však chlubit velmi dobrým prospěchem a „čistým štítem“. Přesto byl v únoru 2008 ze školy vyloučen. Odůvodnění znělo: Porušení studijního a zkušebního řádu.

Bakalářské studium na VŠE trvá standardně tři roky, tedy šest semestrů. Mnozí vysokoškoláci si ho však prodlužují, neboť při škole pracují. Mezi ně patřil i Marek Jirovec, student oboru Mezinárodního obchod na Fakultě mezinárodních vztahů. Bakaláře studoval kvůli zaměstnání již devátým semestrem, mohl se však chlubit velmi dobrým prospěchem a „čistým štítem“. Přesto byl v únoru 2008 ze školy vyloučen. Odůvodnění znělo: Porušení studijního a zkušebního řádu.

Z ekonomky tě vyhodili kvůli porušení nového studijního a zkušebního řádu (SZŘ). O co přesně se jednalo?
Ve zkratce šlo o to, že změnili podmínky pro zápis do dalšího semestru. Podle nového SZŘ musí mít student plánu D do sedmého semestru hotové všechny celoškolsky povinné bakalářské zkoušky (BZ) a do osmého úplně všechny BZ. Tento řád vstoupil v platnost po mém již absolvovaném osmém semestru, kdy mi chyběla BZ ze statistiky a bakalářská práce k ukončení studia. Tehdy jsem dostal podmínku. Bohužel jsem v průběhu dalšího semestru chybějící zkoušku nedodělal, což byla má obrovská chyba, a následně byl vyloučen.

S jakými výsledky jsi studoval do té doby?
Podle starého řádu jsem byl naprosto bezproblémový student, na svém kontě jsem neměl ani jednu podmínku. Ze všech bakalářských zkoušek jsem dostal výborně či velmi dobře. Celkový průměr za bakalářské studium jsem měl 1,78.

Pro upřesnění, kdyby tedy dále platil řád původní, žádného prohřešku by ses nedopustil?
Přesně tak. Do desátého semestru jsem měl povinnost splnit jedenáct BZ. Na VŠE jsem nastupoval s předpokladem, že budu u studia pracovat, proto si ho protáhnu. Zásadní problém, okolo kterého se celá nešťastná událost točí, vidím především v tom, že v průběhu studia by nemělo být možné měnit podmínky. Mně i dalším lidem, kteří se ocitli ve stejné situaci, měla škola umožnit dostudovat podle řádu, který platil, když jsme studium začali.

Proč jsi během devátého semestru chybějící zkoušku nedodělal? O tom, že máš podmínku a že ti hrozí vyhazov, jsi přece věděl.
Zřejmě jsem si úplně nepřipouštěl, že by mě mohli vyhodit. Věřil jsem, že mě musí nechat dostudovat podle původního studijního řádu. Částečně to bylo způsobeno i prací. Hodně jsem se věnoval zaměstnání a na školu tak nějak nezbyl čas. Situaci jsem bohužel podcenil, netušil jsem, že vše může vzít tak rychlý konec. Chyba je podle mě na obou stranách. Já se soustředil na jiné věci než na studium a VŠE nezvládla změnu řádu.

Překvapilo tě, že VŠE takto striktně dohlíží na dodržování pravidel?
Dodržování? Zatímco Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) dodržuje řád přesně, je všeobecně známé, že jiné fakulty tuto změnu vzaly mnohem volněji a takřka všem umožnily „nějak“ dostudovat. Na FMV se v žádném případě nezlobím, řády se dodržovat musí, i když jsou špatné. Jen mě zaráží, že jeden řád, který je platný pro všechny, lze vykládat různě.

Snažil ses nějak rozhodnutí školy zvrátit?
Samozřejmě, že ano. Nejprve na fakultě, kde mi sdělili, že to není v jejich kompetenci. Proto jsem si o své situaci šel promluvit za autorem řádu docentem Koschinem. Neuspěl jsem. Dle mého názoru autor ani pořádně neví, co napsal, a pokud ano, nedokáže to obhájit. Poté jsem zažádal o setkání s rektorem, abychom mohli situaci vyřešit osobně. Žádost byla zpracována právníkem, obsahovala tedy i rozbor situace. Rektor ale na žádost nezareagoval, pouze celou věc postoupil odboru stížností. Vyjádřil se právní odbor a pan Koschin – žádost o přezkoumání samozřejmě zamítli jako neodůvodněnou. Poté jsem obdržel rozhodnutí o vyloučení, proti němuž jsem se odvolal k děkance, která celý problém postoupila na rektorát. Věc během pěti dnů vyřídil pro změnu pan Koschin, samozřejmě zamítavě. Tím skončilo mé účinkování na VŠE.

Setkal ses s někým, kdo by řešil podobný problém?
Z mých známých jsem v této situaci byl sám. Vzhledem k tomu, že jsem se života ve škole nikdy moc aktivně neúčastnil, není mi znám další takový případ. Podle toho, co jsem slyšel, jsem však nebyl jediný.

Pocítil jsi lítost, že jsi po takto dlouhé době studia musel ekonomku opustit?
Částečně určitě, čtyři a půl roku práce bez výsledku je poněkud promrhaný čas. Na druhou stranu, po této zkušenosti vážně přemýšlím, zda bych na této škole chtěl například dostudovat inženýra. Celý prapodivný způsob ukončení mého studia ve mně budí spíše nechuť než snahu se vrátit.

Čemu se věnuješ nyní a jaké máš plány do budoucna?
Od října nastupuji na dálkové studium mezinárodních vztahů na soukromé univerzitě. Novou školu jsem si vybíral i podle toho, kolik mi uznají předmětů. Bakaláře bych měl do roka dokončit. Momentálně trávím nejvíce času ve svém zaměstnání. Určitě chci dostudovat vysokou školu a být úspěšný v práci, kterou dělám a která mě velmi baví.

Mohlo by tě zajímat: