Recyklační mlýny začínají mlýt

1. 3. 2001 | | Zprávy ze školy

Na základě podnětů studentů oživil senátor Antonín Pavlíček diskusi o nutnosti třídění odpadu na VŠE. Podle jeho slov není ve škole vhodně řešeno třídění sběrného odpadu z veřejných prostor.

Na základě podnětů studentů oživil senátor Antonín Pavlíček diskusi o nutnosti třídění odpadu na VŠE. Podle jeho slov není ve škole vhodně řešeno třídění sběrného odpadu z veřejných prostor. Koše na tříděný odpad nejsou instalovány ani na kolejích a podle sdělení některých pracovníků z fakult není povinně tříděn odpad ani v administrativních částech školy.

Student, který si nepřál být jmenován, k problematice v době před zřízením současného ekologického koutku uvedl: „…všichni se tváří, že se recykluje, ale přitom nikdo nic nedělá. Jediné, co se opravdu odváží k recyklaci, jsou papíry, které se shromažďují v suterénu v nové budově…” Senátor Pavlíček, studentský zástupce za čtvrtou fakultu v Akademickém senátu, navrhl na podzimním zasedání senátu, aby byly ve všech veřejných prostorách školy umístěny a náležitě označeny koše pro papír, plast a ostatní. Pavlíček dále navrhl, aby se odpad třídil alespoň na úrovni kateder a pater. Akademický senát jeho návrh schválil. Na únorovém zasedání senátu vedoucí technické správy Ing. Horský informoval, že v objektu Italská jsou již dlouhou dobu instalovány velkoobjemové kontejnery, do nichž je tříděn odpad z administrativní části VŠE a z menzy.

Výsledkem diskusí je zřízení ekologického koutku mezi posluchárnami C a D, na zkušební dobu. Podle senátora Pavlíčka a dalších studentů zabývajících se tímto problémem na VŠE je koutek umístěn velice nevhodně na zapadlém místě. Ing. Horský k tomu uvedl, že chodby VŠE jsou chápány jako únikové trasy a škola je v instalaci jakýchkoliv objektů do těchto prostor limitována. Příznivci třídění argumentují tím, že stačí místo současných odpadkových košů instalovat nádoby mechanicky rozdělené na tři části. Na argument Ing. Horského dále odpovídají otázkou, zdali jsou v souladu s předpisy o únikových trasách občerstvovací stánky, lavice, reklamní stojany (například stojan A klubu před průchodem do menzy nebo AIESEC – pozn. red.) a další.

Podle senátora Pavlíčka i dalších dotázaných by se měla situace v budoucnu zlepšit. Ředitel Správy účelových zařízení Ing. Zerzáň uvedl, že od března bude na kolejích zavedeno třídění na úrovni pater. „Barevné pytle jsou už nakoupeny, nyní ještě musíme koupit držáky, které nejsou levnou záležitostí. Jeden stojí kolem 900 korun,” dále sdělil Zerzáň. Senátor Pavlíček na závěr dodal: „Nyní záleží na studentech, jestli projeví svůj zájem o třídění.”

Mohlo by tě zajímat: