Rektorka Machková nebude mít ve volbách soupeře

18. 9. 2017 | | Zprávy ze školy Rektor-Machkova

Úderem dnešního poledne se uzavřelo podávání přihlášek na funkci rektora Vysoké školy ekonomické (VŠE). Na stole předsedy volební komise ale během měsíců přistála jen jedna přihláška – současné rektorky Hany Machkové. Veřejné prezentace kandidátů se konají ve čtvrtek 5. října. Samotná volba pak proběhne 16. října.

O novém rektorovi rozhodne svými hlasy 31 členů Akademického senátu VŠE. Ke zvolení je potřeba nadpoloviční většina, šestnáct hlasů. Rektora pak na návrh Akademické senátu jmenuje prezident republiky.

Medailonek kandidátky:

Hana Machková

Zastávala funkci prorektorky pro zahraniční styky a PR v letech 2006-2014. Dvanáct let také vedla Katedru mezinárodního obchodu na Fakultě mezinárodních vztahů. Profesorkou se stala v roce 2004. Akademický senát ji před téměř čtyřmi lety zvolil až ve třetím kole, kde získala 23 z 32 hlasů. Senátoři jí dali přednost před proděkanem pro pedagogickou činnost Fakulty informatiky a statistiky Josefem Arltem a Jaromírem Veberem, tehdejším děkanem Fakulty podnikohospodářské.

Na stejné veřejné vysoké škole může funkci rektora vykonávat stejná osoba nejvýše dvakrát v po sobě jdoucích obdobích.

Mohlo by tě zajímat: