Rektorka VŠE má mezinárodní poradní orgán

23. 7. 2021 | | Zprávy ze školy porada_meeting_online

Článek vyšel v prosincovém čísle roku 2020.

Po vzoru západních škol se rektorka Vysoké školy ekonomické (VŠE) Hana Machková rozhodla v roce 2017 iniciovat založení poradního orgánu rektora. Ten nese oficiální název International Advisory Board (IAB) a je složen ze zahraničních předních akademiků a špičkových českých manažerů. Jeho cílem je především konzultovat dlouhodobou strategii VŠE a její rozvoj.

IAB se vyjadřuje k záležitostem, které jí předloží rektor k projednání. Má nejméně devět a nejvýše patnáct členů pocházejících z řad mezinárodních odborníků v oblasti vzdělávání a ze zástupců zaměstnavatelů, které jmenuje a odvolává také rektor. Zasedání probíhají minimálně jednou za akademický rok pod rektorovým vedením a orgán je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. 

IAB VŠE je složen ze špičkových odborníků s velkou mezinárodní zkušeností. Jsou v něm zastoupeni jednak akademičtí funkcionáři a jednak odborníci z praxe,” uvedla Machková. Já jsem si záměrně vybrala výlučně zástupce škol sdružených ve strategické alianci CEMS (Community of European Management Schools, pozn. red.). Jsou to děkani, či emeritní děkani, jejichž školy patří ke světové elitě business schools a jejich rady jsou pro nás mimořádně cenné. Radí nám hlavně s akreditací AACSB, kterou jejich školy mají, a někteří z nich působí i jako členové akreditačních komisí,” doplňuje Machková. Odborníci z praxe nám zase poskytují zpětnou vazbu jako zaměstnavatelé našich absolventů, uzavírá.

Aktuálně má IAB dvanáct členů. Polovinu tvoří zástupci z univerzit CEMS, mezi které patří emeritní rektor Thomas Bieger (University of St.Gallen, Švýcarsko), emeritní děkan Ingmar Björkman (Aalto University School of Business, Finsko), děkan Josep Franch (ESADE Business School, Španělsko), děkanka Zeynep Gürhan Canli (Koç University – Graduate School of Business, Turecko), prorektorka Zita Paprika (Corvinus University of Budapest, Maďarsko) a emeritní děkan Pierre Semal (Louvain School of Management, Belgie). 

Druhá polovina je tvořena šesti manažery, jako je generální ředitel AXA ČR a SR Robert Gauci, generální ředitelka L´Oréal Brigitte Streller (Česká republika, Maďarsko, Slovensko), bývalý generální ředitel České spořitelny Gernot Mittendorfer, viceguvernér České národní banky Marek Mora, generální ředitel Bell Sýry Česko, a. s. Boyan Neychtev a ředitel pro distribuci a plánování Pilsner Urquell Marek Prach.

IAB pomáhá se získáním akreditace AACSB

První zasedání IAB proběhlo 26. června 2017, kde mezi hlavní probíraná témata patřilo vysokoškolské vzdělávání v České republice, zejména pozice VŠE a klíčová fakta a čísla. Mimo jiné byl na programu akreditační plán AACSB, který je zprostředkovaný organizací AACSB International (Asociace Advance Collegiate School of Business International pozn.red.), ta poskytuje mezinárodně uznávanou ‚‚obchodní akreditaci‘‘, jejíž získání trvá několik let. VŠE se stala jejím členem v únoru 2015.

Na dalším zasedání na VŠE členové projednali sebehodnotící zprávu, která byla jedním z dalších kroků v procesu získávání akreditace AACSB International. V roce 2016 počáteční akreditační výbor odhlasoval přijetí žádosti o způsobilosti, díky čemuž VŠE vstoupila do procesu obchodní akreditace.

V současnosti VŠE usiluje o získání této akreditace, která zvýší kvalitu vzdělávání, a tudíž i posílí jméno univerzity (mezi držitele obchodní akreditace patří například Harvard Business School, Yale University či Vienna University of Economics and Business). S pomocí IAB bych chtěla připravit svému nástupci úspěšný přechod do závěrečné fáze akreditace AACSB, oznámila rektorka.

Poslední zasedání se konalo 12. října online formou kvůli pandemii koronaviru. Další zasedání je plánováno na duben 2021. Budeme se členy IAB konzultovat zejména obsah třetí zprávy o pokroku (Progress Report) pro akreditaci AACSB, kterou musíme akreditační komisi odeslat v polovině května, doplnila rektorka.

Rektorka je členkou poradních orgánů i v zahraničí

Z titulu funkce rektorky vyplývá také předsednictví IAB VŠE. S koncem mého druhého funkčního období zanikne 31. března 2022 i má funkce předsedkyně našeho IAB. Jsem ale také dlouholetým členem poradních sborů dvou zahraničních vysokých škol. Působím v IAB rakouské Vienna University of Economics and Business a francouzské iaelyon School of Management,” uvádí Machková.

Ve Vídni předsedá IAB také rektorka, v Lyonu IAB neřídí děkan, ale prezidentem je jmenován zahraniční odborník. V Lyonu jsem byla od roku 2012 členem IAB a po nástupu nového děkana jsem byla v roce 2019 jmenována prezidentkou IAB této francouzské partnerské vysoké školy, se kterou VŠE spolupracuje již 30 let. Ve funkci prezidentky tedy řídím sbor poradců a snažím se, aby strategie iaelyon směřovala správným směrem,” dodává na závěr Machková.

Foto: fauxels ze služby Pexels

Mohlo by tě zajímat: