Sankce za neúčast pedagogů na konzultačních hodinách jsou směšné

1. 5. 1999 | | Názory

Velmi často slyším mezi studenty nářky na stejný problém, s jakým si před pár týdny nevěděl rady můj kamarád. Nepodařilo se mu totiž třikrát po sobě sehnat během vypsaných konzultačních hodin svého učitele, kterému potřeboval odevzdat vypracovanou seminární práci. Byl v koncích a s pochopitelným rozhořčením tvrdil, že student na této škole zkrátka nemá dovolání.

Velmi často slyším mezi studenty nářky na stejný problém, s jakým si před pár týdny nevěděl rady můj kamarád. Nepodařilo se mu totiž třikrát po sobě sehnat během vypsaných konzultačních hodin svého učitele, kterému potřeboval odevzdat vypracovanou seminární práci. Byl v koncích a s pochopitelným rozhořčením tvrdil, že student na této škole zkrátka nemá dovolání. V tomto případě neměl úplně pravdu. V podobné situaci se student se svým problémem může obrátit na vedoucího katedry, na které nezastižitelný pedagog působí.

Právě vedoucí katedry má totiž konzultační hodiny na starosti. Kontroluje jejich dodržování i dostatečnou délku, přičemž systém i časový odstup kontrol závisí přímo na jeho osobě. Podle Studijního řádu je konzultace povinností učitele na VŠE a její minimální rozsah musí činit alespoň 120 minut týdně. Pokud se stane, že vyučující nemůže z nějakých neodkladných důvodu konzultace v uvedeném čase poskytnout, má za povinnost vypsat pro studenty náhradní termín.

Mají-li studenti s nedodržováním konzultačních hodin opakovaně problémy, měli by zajít přímo za příslušným vedoucím katedry, který situaci prověří. Důvod k obavám, že by se jejich jméno ke zmíněnému pedagogovi doneslo a oni by pak za svou stížnost zaplatili například výsledkem „nezapočteno“, je zbytečný.

Podle informací doc. ing. Miloslava Janhuby, CSc., proděkana pro studium a pedagogickou činnost Fakulty financí a účetnictví, existuje pro pedagogy, kteří své vypsané konzultační hodiny nedodržují, přímo konkrétní sankce. Tou je snížení osobního ohodnocení na dobu 3 měsíců. Někteří vyučující však toto opatření berou s úsměvem, neboť jim tato sankce téměř žádnou finanční újmu nezpůsobí. Jejich ostatní aktivity, které pravděpodobně z jejich konzultačních hodin nějaký čas ukrajují, jim zajistí dostatečnou finanční náhradu.

Kde hledat chybu? V nedostatečně účinném sankčním opatření či v osobě vedoucího příslušné katedry? Bylo by velmi krátkozraké odsoudit vedoucí všech 54 kateder Vysoké školy ekonomické, kterým zřejmě v rukou proti tomuto problému chybí účinná zbraň. Ta by se ovšem měla najít co nejdříve.

Mohlo by tě zajímat: