Seger novým děkanem Fakulty informatiky a statistiky

23. 2. 2006 | | Nezařazené

Akademický senát Fakulty informatiky a statistiky na svém včerejším zasedání zvolil děkanem prof. Ing. Jana Segera, CSc. Jeho čtyřleté funkční období začíná 1. března 2006. Profesor Seger, bývalý rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, byl jediným kandidátem, dostal 15 hlasů od 17 přítomných senátorů.

Akademický senát Fakulty informatiky a statistiky na svém včerejším zasedání zvolil děkanem prof. Ing. Jana Segera, CSc. Jeho čtyřleté funkční období začíná 1. března 2006. Profesor Seger, bývalý rektor Vysoké školy ekonomické z let 1994–2000, byl jediným kandidátem, dostal 15 hlasů od 17 přítomných senátorů. V děkanském křesle střídá prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., který se na začátku února ujal funkce rektora VŠE.

Prof. Ing. Jan Seger, CSc., absolvoval na Vysoké škole ekonomické obor statistika v roce 1961. Po získání titulu CSc. byl v roce 1975 jmenován docentem a v roce 1992 pak řádným profesorem statistiky. V oblasti vědecko-výzkumné práce se zaměřil na oblast analýzy časových řad, problematiku konstrukce ekonomických prognóz a metody statistického srovnávání. Z těchto oblastí publikoval téměř 100 článků, skript, recenzí, výzkumných prací a knih. V pedagogické práci se zaměřuje především na přednášky z teorie statistiky a pravděpodobnosti. V letech 1994–2000 zastával funkci rektora Vysoké školy ekonomické, v únoru 2006 byl zvolen za děkana Fakulty informatiky a statistiky.

Zdroj informací: osobní profil na stránkách Katedry ekonomické statistiky.

Mohlo by tě zajímat: