Senát na VŠE

1. 5. 1999 | | Rozhovory

Akademický senát je nejvyšší institucí vysoké školy. Je složen ze zástupců studentů a učitelů. Jeho činnost a postavení je upraveno zákonem. Jaký je smysl senátu a jaké má pravomoci se pokusím nastínit v tomto rozhovoru s Lenkou Čermákovou, členkou Akademického senátu podnikohospodářké fakulty.

Akademický senát je nejvyšší institucí vysoké školy. Je složen ze zástupců studentů a učitelů. Jeho činnost a postavení je upraveno zákonem. Jaký je smysl senátu a jaké má pravomoci se pokusím nastínit v tomto rozhovoru s Lenkou Čermákovou, členkou Akademického senátu podnikohospodářké fakulty.

Jaká je organizační struktura akademických senátů na VŠE?

Existuje tzv. „velký senát“, který se skládá ze zástupců všech fakult celé školy. Řeší otázky týkající se naší školy jako celku např. kolejí a menz. Pak existují fakultní senáty. Jak už název napovídá, tak se každý z nich vztahuje k určité fakultě tzn. že na VŠE je jich šest (pět v Praze a jeden v Jindřichově Hradci). Do kompetence těchto senátů spadají otázky týkající se pouze daných fakult např. volba děkana, rozpočet fakulty a další.

Kolik zástupců v nich mají studenti?

Na tuto otázku se nedá jednoznačně odpovědět, protože je stanovena pouze určitá mez, která vyplývá ze zákona, a to jednu třetinu až jednu polovinu. Konkrétně Akademický senát Fakulty podnikohospodářské, kterého jsem členkou, má pět studentů a osm učitelů.

Jak se liší pravomoci vyučujících od pravomocí studentů?

Nevím jak se liší, ale lišit by se neměly.

Od 1. ledna 1999 platí nový vysokoškolský zákon. Jaké změny přinesl pro fungování senátu a školy?

Těch změn je celá řada. Jednu nejpodstatnější jsem už zmínila, a to, že studenti mohou mít, zdůrazňuji mohou, až jednu polovinu všech členů v senátu. Další změnou je, že bakalářský stupeň musí být ukončen státní závěrečnou zkouškou. Od ledna je také škola majitelem kolejí, menz a podobných zařízení, nikoliv pouze správcem. Proto také jsou obrovské problémy s kolejemi na Jižním Městě–komu např. připadne Otava? VŠE, VŠCHT či UK? Ten, kdo ji dostane, si s ní bude moci dělat co chce, což by mohlo pro naše studenty znamenat, že nebudou bydlet. Jak už jsem řekla, těch změn je spousta a jejich kompletní výčet by zabral spoustu místa.

V jakých případech je vhodné se obrátit na senát?

To je těžká otázka. Spíše bych doporučila se obrátit na své zástupce v kterékoliv důležité věci a oni by měli umět posoudit, koho kontaktovat pro řešení daného problému.

Na co se tě studenti nejčastěji ptají?

(smích) Odpověď na tuto otázku je jednoduchá–“na nic“. Ale abych pravdu řekla, tak za ten rok a půl, co jsem v senátu, se moji dva kamarádi zeptali na nějaké studijní záležitosti ohledně převodu kreditů, ale jednalo se spíše o informaci než o nějaký problém.

Je pravda, ze když student nepřijde včas pro zápočet, může mu vyučující změnit výsledek na nezapočteno, i když splnil ostatní podmínky zápočtu?

To nevím, ale jeví se mi to jako absurdní. Doporučovala bych v tomto případě kontaktovat svého zástupce v senátu.

Ve škole vypukla malá fobie po zveřejnění Studijního a zkušebního řádu, ve kterém je uvedena povinnost skládat Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studiu. Z čeho se skládá?

Máš pravdu, opravdu je to fobie. Tato povinnost vyplývá ze zákona. A jak si s tím poradila škola? Mohu mluvit pouze za FPH, která to řeší tak, že student oboru podniková ekonomika skládá „bakalářku z trojboje“ jako doposud. Rozdíl oproti jiným studentům je v tom, že má trochu upravený průběh té zkoušky, ale rozsah zůstává přibližně stejný. Myslím, že pro národohospodáře je to zkouška Hospodářská politika II.

Další problém vznikl s častými změnami učitelů na kurzech. Musí student vědět při zápisu nebo při registracích, kdo jej bude vyučovat?

To je otázkou. Podle zákona ho musí znát předem, ale co to znamená? Řekla bych, že ho musí znát v době, kdy si daný předmět ještě může zrušit.

Kolik rezervních kreditních poukázek se odečítá za předměty převedené do inženýrského studia?

To záleží, jestli ty předměty byly zařazeny ve skupině cVOR nebo ne. Pokud ano, tak se neodečítá nic. Pokud ne, tak se to přepočítává podle určitého koeficientu (zhruba pět převedených kreditů znamená ztrátu jednoho rezervního).

V současné době se na VŠE ruší mnoho předmětů, které nejsou kapacitně naplněny. Jakou úlohu v tom hrají senáty?

Senáty žádnou, rozhodují o tom fakultní pedagogická kolegia, komise apod., jejich názvy se fakultu od fakulty liší. O celoškolsky povinných předmětech pak „kolegium“ pro celou školu.

Mnoho studentů si stěžuje, ze literatura na absolvování kurzu je drahá. Často si místo skript musí koupit učebnici. Kde je příčina?

Byla o tom docela zajímavá polemika v minulých číslech Zpravodaje mezi dvěma studenty a prof. Koubkem. Doporučovala bych si to přečíst, i když důvody tam nebyly explicitně vyjádřeny. Ale řeknu k tomu jediné–jak se chová racionální výrobce?

V tomto semestru studentům velmi pomohla brožurka s nabídkou kurzů a vyučujících, jejíž jsi spoluautorkou. Bude její vydávání pokračovat?

Jsem ráda, že pomohla, i když měla ještě nějaké chyby. Její vydání pokračovat nebude, což mě hodně mrzí, protože to byla dost smysluplná věc. Mohu jenom říci za naši fakultu–vyjdou letáky jako vycházely v předchozích semestrech.

Slyšel jsem, že příští rok se bude opravovat Rooseveltova kolej. Jakým způsobem bude škola řešit nedostatek míst na kolejích, který vznikne?

Taky jsem to slyšela, už se o tom mluví asi dva roky. A jakým způsobem to bude řešit? Zeptejte se buď členů centrální kolejní rady (doporučuji: http://kumbal.vse.cz/kr/) nebo zástupců ve „velkém“ senátu.

Zlepší se v brzké době přístup studentů k počítačům nebo počítačové vybavení školy?

Počítačové vybavení školy není tak špatné. Spíš bych řekla, že máme moc studentů, a tak jsou fronty úplně všude, nejen na počítače.

Jaká je nezbytná minimální účast všech studentů pro zvolení senátorů?

Tato otázka je chybně položená, protože zákon nerozlišuje studentskou část. Podle něj existuje pouze termín akademická obec, která se skládá ze studentů, učitelů a akademických pracovníků. Zákon udává, že existuje určitá procentní hranice a když se jí nedosáhne, tak se volby opakují. Podle mě ta čísla nejsou důležitá, protože účast při volbách je tak malá, že stejně dojde k třetímu kolu, protože tam už procento zúčastněných nerozhoduje.

Jaká byla v posledních volbách?

V minulých volbách volili studenti studenty a učitelé učitele, a tak vím čísla jen za studentskou část. Zúčastnilo se jich 87 a vzhledem k tomu, že na fakultě jich je 2398 , tak to bylo 3.62 %.

Po zavedení počítačového zápisu na bakalářské zkoušky se začalo mluvit i o přihlašování na státní zkoušky stejným způsobem. Proběhne v brzké době realizace?

Řekla bych, že pokud ano, tak pouze na ekonomii, protože termíny na státnice jsou dost individuální podle obhajoby diplomky.

Jak to bude s uznáváním předmětů, pokud nedokončím bakalářské nebo inženýrské studium a úspěšně složím přijímací zkoušky, když od září bude nový systém studia?

Pro inženýrské studium by se nemělo nic měnit. Jak to bude s uznáváním předmětů pro bakalářské, to je v kompetenci jednotlivých fakult. Přesně to nevím.

Kam ti mohou studenti posílat dotazy a stížnosti?

Určitě přes mail xcerl09@vse.cz. Taky mám svoji WWW stránku, kde zveřejňuji důležité informace z jednání http://st.vse.cz/~xcerl09.fak3/.

Mohlo by tě zajímat: