Škatulata, hejbejte se

20. 4. 2005 | | Zprávy ze školy

Jak využít nové prostory v Rajské budově? Koho kam přesunout, aby to bylo efektivní? Přesně tím se již na sedmi jednáních zabývala dislokační komise školy. Mimo jiné už rozhodla o obsazení uvolněných prostor v Nové budově. Konečné rozdělení místností v Rajské budově zůstává stále nejasné, a tak komise bude jednat dál.

Jak využít nové prostory v Rajské budově? Koho kam přesunout, aby to bylo efektivní? Přesně tím se již na sedmi jednáních zabývala dislokační komise školy. Mimo jiné už rozhodla o obsazení uvolněných prostor v Nové budově. Konečné rozdělení místností v Rajské budově zůstává stále nejasné, a tak komise bude jednat dál.

Zatím rektorka Jaroslava Durčáková schválila následující. V novém objektu nalezne útočiště Fakulta podnikohospodářská. Přesunou se do něj také celoškolská pracoviště, jako jsou Centrum profesní orientace, Akademický senát VŠE, Institut oceňování majetku a řada dalších. Střechu nad hlavou poskytne Rajská budova také doktorandům.

Přesuny pak proběhnou i v rámci Nové budovy. Fakulta národohospodářská obsadí třetí patro. Do přízemí se z druhého patra přestěhuje kvestorát. Své místnosti tu dostanou také Oddělení vědy a výzkumu, Pedagogické oddělení i pracovník oddělení Public relations.

Jaký je smysl těchto rozsáhlých „škatulat“? Co nejvíce celoškolských pracovišť se má dostat do Rajské budovy, fakulty pak mají dostat co nejsouvislejší prostor. Aby se skutečně zlepšily podmínky pro práci pedagogů, mohou fakulty požádat o dodatečné stavební úpravy – například o odstranění příček v místnostech pro vědecko-výzkumnou práci.

Odprodej budov v ulicích Černá a Štěpánská, díky němuž bude pokryta část nákladů, pak povede k dalšímu přemisťování. Oba objekty mají být uvolněny do 15. července letošního roku. Tamní pracoviště pak budou dočasně umístěna v areálu na Žižkově.

Kolaudace Rajské budovy je plánovaná na letošní září, pak bude moci velká rošáda začít. Na stěhování je v rozpočtu vyhrazeno 2,3 milionu korun.

Mohlo by tě zajímat: