Rektorkou VŠE se stala Hana Machková

24. 2. 2014 | | Zprávy ze školy

Akademický senát VŠE se dnes pokusí na třetí pokus zvolit nového
rektora. V minulých volbách byla patová situace ovlivněna jediným hlasem.
Zasedání začíná ve 13:00. Aktualizace 16:00 –
ve třetím kole zvítězila se 23 hlasy profesorka Hana
Machková.

16:00 – Novou rektorkou se
stala Hana Machková.
Ve třetím kole porazila profesora Arlta
výrazným poměrem 23:8 hlasů, jeden senátor se zdržel hlasování. Školu
tak bude řídit i nadále, tentokrát jako řádně zvolená rektorka.

15:15 – Ne
moc povzbudivý výsledek přineslo druhé kolo volby. Poměr hlasů je teď
16:13 ve prospěch Hany Machkové, tři senátoři se zdrželi hlasování.
Volbám tak i tentokrát hrozí patový výsledek.

14:38 – Volby míří do druhého kola. V tom prvním získala
Hana Machková 13 hlasů, Josef Arlt 10 hlasů a Jaromír Veber 8 hlasů.
Byl vhozen jeden neplatný hlas. K vítězství musí kandidát ve
druhém kole získat alespoň 17 hlasů.

14:15 – Kandidáti ukončili své prezentace, blíží se
první kolo volby

12:15 – Za necelou hodinu začíná
zasedání Akademického se­nátu, který bude vybírat mezi těmito třemi
uchazeči

Profesor Jaromír Veber – současný děkan Fakulty
podnikohospodářské. Jeho oborem je především management, je hlavním
autorem knihy Management: Základy, moderní manažerské přístupy,
výkonnost a prosperita
.  Po případném zvolení rektorem chce zlepšit
podmínky pro studium, například rozšířením zkouškového období na
první polovinu září a větší dostupností studijních materiálů na
internetu. Rád by také otevřel diskuzi o změně habilitačního a
jmenovacího řízení, protože profesoři na VŠE stárnou. Jeho program najdete
zde
.

Profesorka Hana Machková, která je prorektorkou pro
zahraniční styky a PR a po skončení mandátu rektora také VŠE dočasně
řídí. Je také vedoucí katedry mezinárodního obchodu na FMV a vyučuje
několik předmětů zaměřených na management a marketing. Mezi její cíle
pro příští čtyři roky patří například zvýšení počtu předmětů
vyučovaných v dalších světových jazycích, vytvoření profesně
orientovaných bakalářských oborů a sjednocení elektronické komunikace
školy na systému Office 365. Celý program najdete
zde
.

Profesor Josef Arlt působí jako proděkan pro pedagogickou
činnost na Faklutě informatiky a statistiky, vyučuje předměty
souvisejícími s časovými řadami. Mezi jeho priority patří zkvalitnění
doktorského studia, zvýšení mzdových tarifů pro akademické pracovníky a
zprůchodnění procesu výběru nových profesorů, který je dnes podle něj
příliš nepružný. Všechny jeho programové cíle najdete zde.

Čas do začátku volby si můžete zkrátit u záznamu
z prezentace kandidátů
, která se konala 13. února ve
Vencovského aule.

Ilustrace: Lenka Sluková

Čtěte také:

Mohlo by tě zajímat: