Kandidáti na rektora chtějí mladší profesorský sbor a více grantů

19. 2. 2014 | | Zprávy ze školy

I když zkouškovému období odzvonilo a do začátku dalšího semestru
zbývá pěkných pár dní, v prostorách školy na Žižkově nenajdete
prázdnou chodbu. Ve čtvrtek 13. února si zaměstnanci školy, na rozdíl od
studentů, nenechali ujít v pořadí již třetí veřejnou prezentaci
kandidátů na rektora Vysoké školy ekonomické. Prezentace se zúčastnili
i neúspěšní kandidáti z předchozích kol Petr Dvořák a Jiří
Hnilica.

Se svými vizemi publikum seznámili Josef Arlt, proděkan pro pedagogickou
činnost na Fakultě informatiky a statistiky, Hana Machková, prorektorka pro
zahraniční vztahy a PR a Jaromír Veber, děkan Fakulty podnikohospodářské.
Kandidáti se svými prezentacemi vystupovali podle vylosovaného pořadí.

prof. Ing. Josef Arlt, CSc.

Vystudoval VŠE v roce 1984, v oboru Ekonomická statistika. V tomto roce
nastoupil i na katedru statistiky a pravděpodobnosti. Docentem se stal v roce
1997, profesorem byl jmenován o deset let později. Absolvoval studijní
pobyty na mnoha amerických univerzitách, je autorem řady skript a aktivně
píše odborné články do recenzovaných a impaktovaných časopisů.

Hned ze začátku upozornil na nízkou publikační činnost profesorů,
jejich vysoký věk a někdy nedostatečnou kvalifikaci. Za problém považuje
také několik pracovních úvazků naráz, zlepšení vidí ve zvýšení
mzdových tarifů. Častěji chce obměňovat vedoucí kateder ve výběrových
řízeních a více motivovat profesory k publikační činnosti nejen
v domácích, ale i v zahraničních časopisech. Apeloval i na nízké
zastoupení VŠE v grantech – v minulém roce škola obdržela jen dva
granty GA ČR. Dále by vytvořil radu pro posuzování kvality vedlejších
specializací a posoudil kvalitu doktorského studia a navrhl
případné změny.

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.

Na VŠE studoval obor Ekonomika průmyslu, na škole je zaměstnán od roku
1977. V roce 1994 se stal vedoucím katedry (podnikového) managementu a od
července 2006 je děkanem třetí fakulty. Profesorem byl jmenován v roce
2002. Studenti si jeho jméno asi nejčastěji spojí s učebnicemi
managementu.

Za přednost školy označil její dobré postavení mezi ekonomickými
školami jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Také kvalitní učebny, dobré
zázemí a zájem o studijní obory v posledních letech školu posunují
dopředu. Jako negativní vnímá nestabilitu na Národohospodářské fakultě,
nedostatečnou kvalitní strukturu pedagogů, ale i faktory ovlivňující
školu zvenčí – nasycenost trhu vysokoškoláky a nižší podporu od
státu kvůli slabším příchozím ročníkům. Školu si přeje stabilizovat,
re-akreditovat a aktualizovat studijní obory, zvýšit kvalifikaci pracovníků
a více spolupracovat s partnery na zajištění praxí pro studenty. Chce
zvýšit počet zahraničních pracovníků ve stálém pracovním poměru,
stejně jako podpořit působení místních pedagogů na zahraničních
školách. Studentům by zajistil přístup ke studijním materiálům na
internetu, odstranil jim administrativní bariéry, více je zapojil do
sportovních aktivit a zasadil se o větší variabilitu zahraničních pobytů
a letních škol.

prof. Ing. Hana Machková, CSc.

I třetí kandidátka vystudovala VŠE, a to v oboru Ekonomika
zahraničního obchodu. Na Fakultě mezinárodních vztahů působí od roku
1984. V roce 1994 se stala docentkou, profesorkou je od roku
2004. Prorektorkou pro zahraniční vztahy a PR ji byla jmenována v roce
2006. Jako hostující profesorka vyučovala na francouzských univerzitách,
v současné době působí v Lyonu a v Paříži.

Své vnímání školy rozdělila do pěti základních oblastí – VŠE
v číslech, mezinárodní vztahy, kvalita školy, věda a výzkum a řízení
VŠE. V oblasti mezinárodních vztahů se podle ní škola zlepšila –
dokazuje to větší počet přijímaných a vysílaných studentů, stejně tak
127 předmětů v angličtině, do kterých se zapojily všechny fakulty.
V této tradici chce pokračovat a podporovat tak dobré jméno školy.
Kvalitní programy jsou také důležité – jedině tak lze očekávat
kvalitní absolventy. Uvítala by příchod bakalářů z jiných vysokých
škol na magisterská studia. Z hlediska zaměstnanosti si myslí, že je na
tom škola dobře, alarmující je pouze vysokých podíl profesorů a docentů
starších šedesáti let. Podobně jako první řečník poukázala na špatnou
výkonnost VŠE ve vědě a výzkumu (škola dostala jen dva granty z padesáti
žádostí). Také publikační činnost je pro profesory velmi důležitá a
chce ji zlepšit. V oblasti řízení VŠE by chtěla zvýšit týmovou
spolupráci mezi fakultami, zachovat školu jako prostor pro setkávání a
podporovat společenské akce – plesy, veletrhy a studentské organizace.

Ekonomka je bez rektora od začátku února. Richard Hindls skončil ve
funkci posledním lednovým dnem a VŠE vede formálně prorektorka Machková.
Ve vitríně v chodbě NB je místo fotky hlavy školy jen prázdný papír,
který čeká na výměnu. Nového rektora plánuje Akademický senát volit
24. února. Funkční období zvolenému kandidátovi skončí po zimním
semestru roku 2018.

foto je pouze ilustrační

Čtěte také:

 

 

 

Mohlo by tě zajímat: