K financování VŠE přispívají i její sponzoři a partneři

11. 11. 2003 | | Zprávy ze školy

Vysoké školy nedostávají ze státního rozpočtu tolik peněz, kolik by bylo potřeba na jejich provoz, modernizaci a zvyšování kvality výuky, uvádí většina rektorů vysokých škol. Na financování VŠE se částečně podílejí i sponzoři, jimiž je řada významných podniků. Škola je pro své firemní partnery zdrojem kvalitních pracovníků, kteří jsou pro ně zárukou udržení pozice na trhu. Loga sponzorů a partnerů tak studenti znají především z přízemí Nové budovy. Logo generálního sponzora bylo umístěno i na hlavní webovou stránku VŠE.

Vysoké školy nedostávají ze státního rozpočtu tolik peněz, kolik by bylo potřeba na jejich provoz, modernizaci a zvyšování kvality výuky, uvádí většina rektorů vysokých škol. Na financování VŠE se částečně podílejí i sponzoři, jimiž je řada významných podniků.

Sponzoři a partneři ovšem nepřinášejí pouze finanční prostředky, ale také přispívají k obohacení výuky praktickým pohledem: návrhy projektů, seminárních a diplomových prací. Zasvěcení do problematiky řešené v diplomové práci zprostředkují některé firmy formou nabídky zaměstnanecké pozice nebo diplomant pracuje v pozici asistenta. Škola je pro své firemní partnery zdrojem kvalitních pracovníků, kteří jsou pro ně zárukou udržení pozice na trhu. Loga sponzorů a partnerů tak studenti znají především z přízemí Nové budovy. Logo generálního sponzora bylo umístěno i na hlavní webovou stránku VŠE.

Získat finance není snadné

Hlavní část spolupráce se sponzory, včetně jejich vyhledávání, má na starosti CePO (Centrum profesní orientace). Jeho ředitelka, doc. Lenka Turnerová, k činnosti centra říká: „Získat sponzory pro VŠE není snadné. Firmy dávají v současné době přednost partnerským vztahům, založeným na oboustranné výhodě.“

Mechanismus uzavírání smluv je podle prorektora pro finanční politiku a rozvoj profesora Zbyňka Revendy: „…do jisté míry komplikovaný, nicméně celý proces je velmi průhledný.“ Smlouvu navrhuje škola nebo sponzor. V rámci VŠE je třeba, aby se k ní vyjádřila řada oddělení, včetně právního referátu odpovídajícího za soulad se zákony a vnitřními předpisy. Nakonec musí být každá smlouva podepsána rektorkou.

K obtížnosti postupu doc. Turnerová poznamenala: „Kontakty s praxí a zejména jejich kvalita jsou založeny na dlouhodobé spolupráci dvou konkrétních osob. Situaci komplikují relativně časté obměny pracovníků praxe odpovědných za spolupráci s vysokou školou.“

Proč je dobré míti sponzora

„Finanční dary škole plynou často ze smluv, ve kterých je účel jejich použití určitým způsobem definován,“ vysvětlila doc. Turnerová. Příspěvky jsou určeny jak studentům, tak na vědu a výzkum. „Primát v účelu sponzorských příspěvků mají studentské aktivity, jako například výjezdy studentů do zahraničí,“ nastínil politiku vedení školy profesor Revenda.

Partneři nabízejí spolupráci zejména při pořádání různých seminářů a přednášek. „Společnost nabídne seminář a příslušná katedra posoudí jeho vhodnost. Zpravidla mají společnosti výslovně zájem o jeho začlenění do výuky. Vyučující dbají na to, aby příslušné vystoupení mělo požadovanou kvalitu a nebylo přímou prezentací firmy. Prioritou je ucelenost kurzu. Semináře mimo výuku se konají, ale nejednou se setkávají s nezájmem studentů. Podobných aktivit je hodně,“ zhodnotila doc. Turnerová.

Zveřejnění výše a účelu příspěvků jednotlivých sponzorů není podle profesora Revendy bez souhlasu sponzorů možné. Konkrétně uvedl: „Nejde o žádné tajné informace, ale proto, aby mohly být zveřejněny podmínky uzavřených smluv je potřeba získat i souhlas druhé strany.“ Prozatím jen naznačil, že: „Nejde o nikterak závratné částky, v řadě případů hovoříme o desítkách tisíc korun. I tyto příspěvky jsou školou velmi vítány. Hlavní partner je hlavním nejen dle označení, ale jednoznačně také dle relativní výše částky.“

Kam je možné umístit reklamu

Jednou z protihodnot, kterou škola může sponzorům nabídnou, je umístění jejich loga nebo reklamy v budovách školy. „Od roku 1999 jsou budovy na Žižkově, Jižním Městě a koleje majetkem VŠE,“ vysvětlila vedoucí právního referátu VŠE mgr. Jaroslava Eislerová. „Umístit reklamu v budově může škola dle svého uvážení, na tuto činnost má živnostenský list. Zveřejnění reklamy povoluje vedení, tedy rektorka,“ dokončila.

Ve smlouvě s generálním partnerem se VŠE zavázala umístit jeho logo ve formě banneru (hypertextového odkazu) také na svou hlavní webovou stránku. VŠE je přitom připojena k internetu prostřednictvím akademické sítě CESNET, která má stanoveny určité zásady pro své uživatele. VŠE uživatelem je a tyto zásady jsou pro ni závazné. Gabriela Krčmářová ze sdružení CESNET k tomuto uvedla: „Banner je pro síť národního výzkumu, jako je CESNET2, v zásadě nepřípustný až na konkrétní výjimky schválené Sdružením. Je však pochopitelné, že některé připojené organizace mají sponzory, kteří vyžadují nějakou prezentaci, dostatečný způsob jejich prezentace by měl být link na jejich domovské stránky obvykle prostřednictvím loga.“

Podle doc. Turnerové je spolupráce se sponzory na velmi dobré úrovni, ale přesto uvádí, že je nutné: „…neusnout na vavřínech a velmi vstřícně se chovat ke každému, kdo nabízí VŠE konstruktivní spolupráci.

Mohlo by tě zajímat: