Správa účelových zařízení si vysvětluje kolejní řád po svém

31. 10. 2005 | | Nezařazené

Někteří studenti prvních ročníků letos museli řešit situaci, že dostali ubytovací dekrety s pozdějším datem nastěhování, než byl pro ně stanovený začátek školy. Prváci totiž musí ještě před začátkem výuky absolvovat úvodní informační schůzku a imatrikulaci. Správa účelových zařízení (SÚZ) jim ale přidělila lůžka s nastěhováním třeba až dva dny po ní s tím, že o termínu imatrikulací nic neví.

Datum imatrikulace a povinné informační schůzky některých prváků letos předcházely termínu nastěhování. I když studenti měli na ubytování nárok, kolej ještě nedostali.

Někteří studenti prvních ročníků letos museli řešit situaci, že dostali ubytovací dekrety s pozdějším datem nastěhování, než byl pro ně stanovený začátek školy. Prváci totiž musí ještě před začátkem výuky absolvovat úvodní informační schůzku a imatrikulaci. Správa účelových zařízení (SÚZ) jim ale přidělila lůžka s nastěhováním třeba až dva dny po ní s tím, že o termínu imatrikulací nic neví.

Podle kolejního řádu VŠE mají studenti nárok na ubytování devět dní před začátkem semestru. Harmonogram výuky a zkoušek na zimní semestr 2005/2006 stanovuje začátek semestru na 1. září. Imatrikulace se konaly v týdnu od 19. do 23. září.

Správa účelových zařízení však ubytovává studenty zhruba týden před začátkem výuky. „Dělá se to takto celé roky,“ vysvětluje Ivan Matějů, vedoucí provozního oddělení SÚZ. Podle jeho slov studenti nemají o nástup na koleje koncem srpna zájem. „Kdybychom studenty ubytovávali podle předpisů, přišli bychom o příjmy z hotelového ubytování na kolejích,“ vysvětluje Matějů.

Centrální ubytovatelka Marie Horáčková zdůrazňuje, že studenti jsou každý rok ubytováváni podle harmonogramu. „Každému studentovi je určeno datum, kdy se musí nastěhovat. Jiný den to nejde,“ vysvětluje Horáčková. Podle jejích slov by vedoucí kolejí nezvládli, kdyby se studenti ubytovávali v jiných termínech, než mají stanoveno.

Na otázku, proč SÚZ nepřizpůsobí harmonogram nastěhování termínům imatrikulací, Matějů odpověděl, že SÚZ neví, kdy se imatrikulace konají.

„Rektorát, pod který SÚZ patří, zná termíny imatrikulací už v červnu,“ říká naopak Jiří Zeman, proděkan pro pedagogickou činnost Fakulty mezinárodních vztahů. „Spíš si myslím, že to nebyli schopní zabezpečit, protože jim to nikdo vysloveně neřekl,“ dodává.

Studentka prvního ročníku Fakulty mezinárodních vztahů Veronika měla datum nastěhování na kolej shodný s termínem imatrikulace. „Pokoušela jsem se s vedením koleje domluvit telefonicky, že bych se nastěhovala dřív, ale nechtěli mi vyjít vstříc,“ vysvětluje Veronika. „Nakonec jsem den před řádným nastěhováním přišla za vedoucí koleje a ubytování se přímo dožadovala. Byl tam právě brigádník, takže mě ubytoval,“ dodává.

Podle svých slov měla Veronika štěstí, že se jí podařilo na kolej nastěhovat den před stanoveným termínem. Její spolubydlící musela kvůli školním povinnostem dojíždět dva dny z Brna, než se mohla nastěhovat na kolej. Stálo jí to hodně peněz a času navíc.

Marie Horáčková vysvětluje, že studentů, kterých se takový nesoulad mezi imatrikulací, respektive informační schůzkou, a termínem nastěhování týká, je jen několik… „a kvůli pár lidem jinak uvažovat nejde.“

Článek IV., odstavec 7. Kolejního řádu vysokoškolských kolejí Vysoké školy ekonomické v Praze stanoví:

SÚZ je povinen umožnit nastoupení do koleje nejpozději 9 dnů před začátkem semestru.“

Harmonogram výuky a zkoušek na zimní semestr 2005/2006 stanoví:

„Semestr začíná 1. 9. 2005 a končí 10. 2. 2006.“

Mohlo by tě zajímat: