Staré předměty mizí z nabídky

27. 2. 2008 | | Zprávy ze školy

Již tento semestr se neotvírá mnoho předmětů z celoškolského základu a další budou následovat. Proděkani uklidňují, že situace není vážná. Staré předměty se nahrazují novými, nebo se otevírají mimosemestrálně. Vedlejší specializace se studují už jen v ECTS.

Již tento semestr se neotvírá mnoho předmětů z celoškolského základu a další budou následovat. Proděkani uklidňují, že situace není vážná. Staré předměty se nahrazují novými, nebo se otevírají mimosemestrálně. Vedlejší specializace se studují už jen v ECTS.

Staré předměty pomalu mizí. Tento semestr se například naposledy otvírá kurz makroekonomie I či II či Účetnictví II. Postupně budou všechny nahrazovány předměty v ECTS či nabídnuta možnost studovat mimosemestrálně s tím, že fakulta doporučí přednášky, na kterých bude látka probírána. Bakalářské zkoušky budou do doby, dokud budou studenti.

Proděkani tyto změny jako nebezpečí pro studenty nevidí. „Pakliže některý ze studentů si zmíněné předměty nedostuduje nyní, bude v dalších semestrech moci tyto předměty absolvovat mimosemestrálně, a to tak, že bude moci chodit na příslušné přednášky v rámci Ekonomie I. či II., a potom bude individuálně vyzkoušen na zápočet,“ vysvětluje proděkan pro pedagogiku Národohospodářské fakulty Daniel Šťastný logiku mimosemestrálních kurzů. Stejně bude postupovat i Fakulta mezinárodních vztahů (FMV). „Předměty budou pod starým identem studovány mimosemestrálně,“ říká proděkan pro pedagogiku FMV Jiří Zeman o možnostech studentů, kteří nebudou moci absolvovat řádný kurz, až nebude dost studentů na otevření předmětů.

Fakulta financí a účetnictví (FFÚ) se rozhodla vydat cestou nahrazování předmětů. Fakulta informatiky a statistiky (FIS) tento semestr končí se statistikou, která bude nahrazena kurzem 4ST201, vyjádření z Katedry matematiky se nepodařilo získat. Se změnami dosud nebyl ale seznámen proděkan pro pedagiku FIS, který to musí schválit. Fakulta Podnikohospodářská už nevypisuje kurz managementu, který je nahrazen 3MA101 či 3MA113. O ostatních předmětech zatím není rozhodnuto.

S odchodem starého systému jednou zmizí i bakalářské a souborné zkoušky. „Bakalářské zkoušky budeme vypisovat tak dlouho, jak bude potřeba.“ rozptyluje proděkanka pro pedagogiku FFÚ Marie Míková obavy některých studentů, že nebudou mít možnost složit bakalářskou zkoušku z předmětů vypisovaných FFÚ. Podobně tomu je i na ostatní fakultách
Vedlejší specializace fakulty vypisují už jen v ECTS. Ovšem v rámci tohoto studijního systému musí student absolvovat předměty v hodnotě 20 starých kreditů, což je o dva víc, než bylo při začátku studia studenta plánované. „Toto je již běžná praxe, student dostane dva staré kredity navíc, absolvovat je musí, protože veškeré vedlejší specializace jsou stavěny na 30 kreditů,“ tvrdí proděkan Zeman.

Proděkan Zeman také v souvislosti se změnou studijního systému na VŠE uvádí důležitou zásadu, kterou je nutno použít, když něco není v pořádku. „Je důležité, aby student zařval.“ Daná situace se pak může řešit.

Mohlo by tě zajímat: