Stavba Rajské budovy se zpozdila

21. 4. 2004 | | Zprávy ze školy

Podle původních plánů by touto dobou už duněly stroje na staveništi Rajské budovy. Výběr stavebního dozoru pro stavbu Rajské budovy však v lednu zrušil Úřad na ochranu hospodářské soutěže. O firmě rozhodla v listopadu výběrová komise VŠE, ale jeden z neúspěšných uchazečů namítl, že zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje všechny informace.

Podle původních plánů by touto dobou už duněly stroje na staveništi Rajské budovy. Zpoždění způsobila výběrová řízení.

Výběr stavebního dozoru pro stavbu Rajské budovy v lednu zrušil Úřad na ochranu hospodářské soutěže. O firmě rozhodla v listopadu výběrová komise VŠE, ale jeden z neúspěšných uchazečů namítl, že zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje všechny informace. Podal proto podnět k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

Úřad zahájil správní řízení a 21. ledna rozhodl, že VŠE skutečně nejednala v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Rozhodnutí o stavebním dozoru podle úřadu neobsahovalo dostatečné zdůvodnění a proto jej úřad zrušil. Komise proto vybírala znovu, ale výsledek rozhodování byl stejný jako původní, tentokrát s obsáhlým zdůvodněním.

Další zdržení způsobila vládní komise na výběr zhotovitele stavby, která se poprvé sešla až 28. ledna. Ve výběrovém řízení nakonec uspělo sdružení firem STRABAG, IMOS Brno a PSJ holding.

V současné době pracuje zhotovitel na podrobné hlukové studii stavebních prací. Tu musí odsouhlasit hygienik, vedení školy a stavební úřad, který rozhodne o stavebním povolení. „Bude to velmi komplikovaná akce i při veškeré snaze neomezit běžný chod školy,“ upozornila vedoucí investičního oddělení VŠE ing. Milena Petrasovám a zároveň vyslovila naději, že studenti i zaměstnanci budou shovívaví.

Projektant by měl podle Petrasové zhotovit model budovy, který bude vystaven na frekventovaném místě ve škole a bude obsahovat informace o průběhu výstavby.

Mohlo by tě zajímat: