Stěžujte si na OKISu

30. 4. 2003 | | Zprávy ze školy

Právo studentů na vydávání neschopenek, stěhování studijních referentek první fakulty, alarmující hygienická situace v Menze Italská – to je jen několik nejznámějších případů, jimiž se oddělení kontroly, informací a stížností v poslední době zabývalo. „Stížností přichází ročně v průměru okolo dvaceti,“ říká RNDr. Iva Hejdučková, vedoucí kontrolního oddělení.

Právo studentů na vydávání neschopenek, stěhování studijních referentek první fakulty, alarmující hygienická situace v Menze Italská – to je jen několik nejznámějších případů, jimiž se oddělení kontroly, informací a stížností (OKIS) v poslední době zabývalo.

„Stížností přichází ročně v průměru okolo dvaceti,“ říká RNDr. Iva Hejdučková, vedoucí kontrolního oddělení. Nejčastěji se vztahují ke způsobu přidělování kolejí, hygienické úrovni stravování a ke způsobu obsazování termínů jednotlivých zkoušek.

OKIS se zabývá kontrolou, přijímáním stížností a poskytováním informací. Kontrola slouží pro interní potřeby vedení, další dvě činnosti jsou již určeny veřejnosti. RNDr. Hejdučková je jediným zaměstnancem oddělení, množství příchozích stížností v kombinaci s dalšími činnostmi je však podle jejích slov ještě zvládnutelné.

Využití služeb OKISu vám zaručí hlavně to, že se bude vaší stížností někdo zabývat. Riziko nechtěného založení či případné ztráty je zde prakticky nulové. Lhůta pro potvrzení příjmu je pětidenní, může být překročena pouze v případech, kdy je celá záležitost vyřízena do deseti dnů. Jedinou výjimku zde tvoří anonymní stížnosti, jimiž se OKIS sice zabývat může, ale nemusí a s největší pravděpodobností také nebude. Pokud si přece jenom přejete zachovat anonymitu, stačí k tomu pouhé oznámení připojené k vaší stížnosti. Samotné šetření pak již proběhne bez uvedení vašeho jména.

Podaná stížnost musí mít písemnou podobu. Když přijdete na OKIS osobně, RNDr. Hejdučková vám s jejím zněním pomůže. Šetření se pak odvíjí od toho, kam stížnost směřuje. Buď ji vyřídí přímo OKIS, nebo je předána dál odpovědným osobám. Odpověď ale v obou případech obdržíte z OKISu.

Vzhledem k tomu, že se Zákon o svobodném přístupu k informacím nově vztahuje i na VŠE, byla OKISu přidělena i služba poskytování informací. Zde se však již jedná o konkrétní informace, jejichž poskytování je zpoplatněno. Prvních započatých 15 minut práce vás tak přijde na 50 Kč, každá další čtvrthodina na 30 Kč plus další materiálové náklady.

Útvar kontroly vznikl pro interní potřeby již před sedmi lety. Podobu, v níž se nachází dnes, dostal teprve před rokem, kdy byla provedena rozsáhlá novelizace interních směrnic. Jeho činnost byla rozšířena o centrální evidenci stížností, jejich postupování odpovědným osobám a o podávání informací. Díky tomu vzniklo komplexní OKIS, jež nadále neslouží pouze vedení, ale také běžným studentům a občanům.

OKISu představuje účinný aparát ochrany studenta při porušování jeho práv. Na rozdíl od jiných forem stížností má pevně stanovený postup, na jehož konci stojí určitá, třeba i zamítavá odpověď.

Mohlo by tě zajímat: