Stravuj se, jak umíš

17. 12. 2004 | | Názory

Před zahájením rekonstrukce menzy v květnu tohoto roku psal Studentský list: „Nově rekonstruovaná menza by měla týdenní zkušební provoz zahájit 20. září.“ Ten však neproběhl, neuskutečnilo se ani následné plánované otevření 1. října. V říjnovém čísle Studentský list informoval o novém termínu – 1. listopadu, ale než stačil článek vyjít na iLISTu, otevření se posunulo na 29. listopad.

Před zahájením rekonstrukce menzy v květnu tohoto roku psal Studentský list: „Nově rekonstruovaná menza by měla týdenní zkušební provoz zahájit 20. září.“ Ten však neproběhl, neuskutečnilo se ani následné plánované otevření 1. října. V říjnovém čísle Studentský list informoval o novém termínu – 1. listopadu, ale než stačil článek vyjít na iLISTu, otevření se posunulo na 29. listopad.

Ať už jsou důvody pozdržení stavby jakékoli, vyjádření odpovědných osob mi připomínají spíše „Tajemný hrad v Karpatech“ než seriozní přístup. Je pochopitelné, že u projektu takového rozsahu se mohou vyskytnout komplikace. Když už se to ale stalo, nebylo by férovější přiznat, že stanovený termín není reálný? Zdá se, že jediným zájmem zainteresovaných osob bylo uchránit své vlastní pozice, nepoškodit jméno své firmy, tvářit se, že je vše v nejlepším pořádku. A tak jedni své prohlášení skryli do podivných formulací „vyskytly se komplikace“, druzí zase „nezpochybňovali termín zprovoznění 1. listopadu“. Zjevně vše v pořádku nebylo, a tak takováto prohlášení – pronesená nevědomě či záměrně – jen podporovala různé spekulace a fámy. Opravdu byla vážně narušena statika budovy? Co se na stavbě přihodilo, že se zdržela? Nebudou se muset strávníci obávat do menzy vstoupit?

Nezbývá než doufat, že po svém nynějším otevření obavy vyvolávat nebude. Jistá pachuť ohledně situace kolem ní však zcela jistě zůstane. Dva měsíce jako bych slyšel: Menza je zkrátka zavřená, tak se, milý studente, stravuj, jak umíš. Její kamarádka v Opletalově ulici sice dobromyslně lákala studenty VŠE, že je nakrmí, ale těžko se mohla ubránit implantaci frontového systému tolik běžného na naší alma mater. Ruce si mnuli snad jen provozovatelé automatů. Pokud kdy měli problémy s rentabilitou svých spících obrů, poslední dva měsíce jim zcela jistě všechny rány zahojily a možná zbude i na lázně (zůstanu-li ještě v předešlém přirovnání). Studenti jsou právem rozhořčeni. Ani mě už nebavilo pojídání baget – těch levných z menzy v Opletalce stejně jako těch dražších z automatů na chodbách. Po nějaké veřejné omluvě rovněž ani vidu, ani slechu.

Opětovné posunutí termínu, nedostatečné objasnění příčin, jež ho způsobily, ale i určitý nezájem o následky, které situace způsobila, vrhají na celou rekonstrukci špatné světlo. Ale vždyť o co nakonec jde. Hlady snad nikdo za půl semestru neumřel a studenti si stěžují na ledacos.

Mohlo by tě zajímat: