Studenti „Podnikovky“ brojí proti dotazníkům

26. 4. 2007 | | Nezařazené

AKTUALIZOVÁNO Studenti předmětu Podniková ekonomika 2 zorganizovali petici. Nelíbí se jim, že se povinnou součástí předmětu stalo vypracování dotazníku s představiteli vybraných firem. Jde především o to, že studenti museli kvůli dotazníku cestovat do různých koutů republiky a tuto cestu a další náklady jim nikdo nehradil. Děkan Veber nově přijal opatření, kterým tuto praxi zrušil.

Studenti předmětu Podniková ekonomika 2 zorganizovali petici. Nelíbí se jim, že se povinnou součástí předmětu stalo vypracování dotazníku s představiteli vybraných firem. Jednalo se především o to, že studenti museli kvůli dotazníku cestovat do různých koutů republiky a tuto cestu a další náklady jim nikdo nehradil. Obsah dotazníku se přitom podle oslovených studentů týkal citlivých vnitropodnikových informací.

Na začátku letního semestru byly studentům předmětů PE_301 a 3PE301 sděleny podmínky splnění zápočtu. Mezi nimi bylo i vypracování dotazníku. V anotaci předmětu na serveru PES přitom o dotaznících není ani slovo. Mluví se zde pouze o referátu na předem vybrané téma.

Následně si studenti měli přes aplikaci Semestr vybrat firmu ze zadaného seznamu a s jejími představiteli vypracovat dva dotazníky s názvem Nová teorie ekonomiky managementu organizací a jejich adaptační procesy a Logistika. Převážná většina těchto firem je přitom mimopražská. „Dost často jsou to města jako Brno, Třinec, Ostrava,“ řekla nám studentka, která si nepřála zveřejnit své jméno.

Kislingerová: Proplacení lístků si neumím představit

Podle průvodního dopisu k oběma dotazníkům jsou dotazníky součástí výzkumného záměru „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy”, který je v současnosti zpracováván na Katedře podnikové ekonomiky (KPE).

„Studenti si měli vybrat z 800 firem tu, která je nejblíže jejich bydlišti, aby to nezvyšovalo jejich náklady,” vysvětluje prof. Eva Kislingerová, vedoucí výzkumného záměru. „Mohli využít výpočetní techniku ve škole tak, aby jejich zatížení bylo co nejmenší, relevantní tomu, kdyby zpracovávali jakýkoliv referát,” míní. Proplácení jízdenek stovkám studentů je podle jejích slov natolik administrativně náročné, že si je nedokáže představit.

Právě s touto praxí oslovení studenti nejvíc nesouhlasí. Z veřejně dostupných informací na stránkách ministerstva školství totiž vyplývá, že odpovědní řešitelé dostali na tento výzkumný záměr grant přes 50 milionů korun.

Studenti: Jde o citlivé informace

Organizátorům petice dále vadí, že firmy, které byly zveřejněny na seznamu v aplikaci Semestr, předem nevyjádřily jednoznačný souhlas ke spolupráci. Firmám byl pouze odeslán oficiální dopis informující o tom, že je v příštích dnech navštíví student Vysoké školy ekonomické (VŠE). Studenti tak byli nezřídka firmami odmítnuti. Podle mínění organizátorů petice je na vině značná rozsáhlost dotazníků (celkem 16 + 8 stran) a hlavně jejich obsah, který se týká citlivých vnitropodnikových informací.

„Jsou to interní informace, které žádná firma podávat nechce,“ míní jedna ze studentek. „Ten dotazník má šestnáct stran, takže je minimálně na hodinu. Který ředitel firmy si na vás udělá čas, aby vám sdělil svoje know-how, interní informace a nedostane za to vůbec nic?” ptá se.

Zkušenosti prof. Kislingerové jsou v tomto případě právě opačné. „Ty firmy, které nechtěly spolupracovat nám to napsaly. Napsaly i důvody. Naopak já mohu konstatovat, že je tady řada firem, které vyjádřily potěšení, že se o ně naše škola vůbec zajímá. Dokonce mám informace od studentů, že s firmou navázali tak dobré kontakty, že tam budou zpracovávat diplomové práce a někteří dokonce nalezli i budoucí uplatnění.”

Poté, co se odmítnutí studenti začali obracet na vyučující, byli vyzváni k tomu, aby si sehnali potvrzení s oficiálním podpisem a razítkem jako doklad o tom, že s nimi vybraný podnik nemá zájem spolupracovat a vybrali si náhradní firmu. „Když jsem tam volala, řekli mi, že nechtějí spolupracovat a žádné potvrzení mi dávat nebudou. Když jsem šla za Vávrovou (má na starost databázi firem – pozn. redakce), tak jí to kupodivu stačilo, ale s tím, že jsem si musela vzít další firmu – a rovnou dvě.“

Kromě toho je, podle názoru studentů, které Studentský list oslovil, celkový přínos pro studenta minimální. „To nevypovídá o tvých znalostech, ani schopnostech v rámci Podnikové ekonomiky. To je o štěstí, že dostaneš zrovna firmu, která je ochotná,“ zlobí se jedna ze spoluorganizátorek petice.

Vedoucí výzkumného záměru prof. Kislingerová s postojem studentů nesouhlasí. „Zdálo se nám, že studenti budou konečně uspokojeni v jejich potřebě, po které neustále volají, a sice že vůbec nemají kontakt s podnikovou praxí.” Reakce studentů ji podle jejích slov překvapila. „V předmětech marketingu je toto naprosto obvyklá forma, kde studenti vyplňují za semestr šedesát dotazníků,” argumentuje. Celá dotazníková podle ní skončila úspěchem. „Rýsuje se, že těch dotazníků se vrátí více než 200, což je minimum pro to, aby mělo šetření správnou vypovídací schopnost,” uzavírá.

Děkan dal za pravdu studentům

Petice studentů byla krátce před uzávěrkou Studentského listu předána na Oddělení kontroly, informací a stížností VŠE. Ve čtvrtek 19. dubna, kdy už byl Studentský list v tisku, vydal děkan Fakulty podnikohospodářské, prof. Jaromír Veber, opatření vedoucí ke zrušení cest studentů. „S okamžitou platností ruším nařízení (…) prof. Kislingerové týkající se dodatečného požadavku na zabezpečení vyplněných dotazníků od externích podnikatelských subjektů,“ píše se v prohlášení, které má Studentský list k dispozici. Mimo to se děkan ve středu 2. května od 18 hodin setká se studenty V místnosti 309 SB a projedná s nimi formu úhrady již vzniklých nákladů.

Celý text opatření děkana můžete najít také na stránkách Fakulty podnikohospodářské (zde).

Mohlo by tě zajímat: