Studenti se na VŠE vrátí v rouškách, hromadné akce se zruší

11. 9. 2020 | | Zprávy ze školy vse budova2-02

Od čtvrtka 10. září platí na celém území České republiky povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách. Dle informací zveřejněných na stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se u vysokých škol jedná pouze o prostory společné, tudíž ku příkladu chodby nebo toalety. Na učebny, tělocvičny nebo laboratoře se tato povinnost nevztahuje. Stejně tak se nevztahuje ani na kabinety a jiné prostory vyhrazené pro zaměstnance. 

Co se týče účasti na přednáškách, roušky jsou na vysokých školách povinné u všech hromadných akcí, kde počet účastníků přesáhne ve stejný čas množství sto lidí. Akce nad pět set účastníků v případě konání ve vnitřních prostorách a nad tisíc v případě konání venku jsou navíc dle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví zakázané. 

Vysoká škola ekonomická již na základě daných nařízení zrušila konání společenských akcí, jako jsou Absolventský večer, Ples VŠE či soutěž VŠE hledá talent. Omezení se dotknou také akcí studentských spolků, konferencí, veletrhů a Absolventských střed.

Doporučení náměstka MŠMT

V úterý 8. září byl na stránkách MŠMT zveřejněn dopis Pavla Dolečka, náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, adresovaný rektorkám a rektorům vysokých škol. V něm vydal pro vedení univerzit několik doporučení. Především doporučil univerzitám rozdělení veškeré výuky do menších skupin, aby se snížilo riziko nákazy velkého počtu lidí. 

Stejně tak by měly školy, pokud je to možné, omezovat množství lidí ve škole, a to včetně zaměstnanců. Pro administrativní procesy se doporučuje v co nejvyšší míře využívat online informační systémy. Doporučuje se taky využívat evidenci osob v prostorách školy k usnadnění trasování těch, kteří přišli do kontaktu s pozitivně testovaným. K evidenci by se měly využívat dostupné prostředky, jako třeba čipové karty, prezenční listiny či evidence návštěv.

Mezi další doporučení patří ku příkladu zřízení informačních kanálů zaměřených na koordinaci a řešení problémů s nákazou na daných institucích. Ten VŠE zřídila jako zvláštní sekci na svých stránkách. Dále se doporučuje zřízení online výuky pro zahraniční studenty, kteří nemají možnost účastnit se prezenční formy, či připravenost na přechod na online výuku.  

Opatření se dotknou také kolejí

Od začátku září platí zpřísněná opatření také na kolejích VŠE. Všichni přítomní mají povinnost nosit v společných prostorách ochranu dýchacích cest. Zakázané jsou taky veškeré hromadné akce a shromažďování na pokojích, návštěvy  je studentům doporučeno omezit na nutné minimum. Nadále jsou uzavřeny taká vnitřní sportovní a společenské místnosti kromě prádelen.

Osoby přijíždějící ze zemí s vysokým rizikem nákazy dle seznamu Ministerstva zdravotnictví, nebo ze zemí, které v daném seznamu nejsou uvedeny, jsou povinné prokázat se negativním testem na přítomnost onemocnění COVID-19. Ten může být vystaven v jakékoli zemi Evropské unie, nesmí být však starší dvou dnů. 

Mohlo by tě zajímat: