Studentky katedry personalistiky se umístily ve finále Národní ceny absolventských pra­cí

11. 10. 2013 | | Nezařazené

Aneta Chvátalová a Lenka Lucová se umístily na prvních místech
v soutěži Národních cen absolventských prací (NCAP). Jedná se o projekt
zaměřený na bakalářské a diplomové práce z oblasti řízení a rozvoje
lidských zdrojů. Akci pořádá People Management Forum.

Aneta Chvátalová soutěžila se svou diplomovou prací a získala druhé
místo. S bakalářskou prací vstoupila do soutěže Lenka Lucová. Ta
obsadila třetí místo.

Výherce vybírá odborná porota, která se skládá ze zástupců
zaměstnavatelů a odborných garantů projektu. Ta hodnotí inovativnost
tématu a jeho zpracování, využitelnost práce pro další bádání či
praxi, hodnocení práce a přístupu studenta zaměstnavatelem, využití
odborných znalostí studenta a to, jak dovede propojit teorii a praxi při
zpracování projektu. Roli hrála i formální správnost práce.

NCAP se snaží vytvořit díky soutěži prostor pro úzkou spolupráci
zaměstnavatelů, studentů a vysokých škol. Jejím hlavním cílem je podpora
zájmu mladých lidí o studium oborů v oblasti řízení a rozvoje lidských
zdrojů a možnost propojení teorie s praxí. Organizátoři chtějí, aby
studenti prostřednictvím svých závěrečných prací řešili konkrétní
situace a potřeby organizací, které se zapojí do soutěže.

Mohlo by tě zajímat: