Studentský tajemník: Počtem studentských organizací je VŠE špičkou

19. 1. 2017 | | Studentský život, Zprávy ze školy Schránka011

Jakub Drábek, doktorand Národohospodářské fakulty, působí ve funkci současného studentského tajemníka rektorky Vysoké školy ekonomické. Náplní jeho práce je spolupráce se studentskými organizacemi na vysoké škole.

Na co jste pyšný, že se vám podařilo ve funkci zlepšit nebo změnit?

Největší radost mám z rezervačního systému místností. Studentské organizace si o rezervaci mohou samostatně zažádat, tudíž by nemělo docházet k omylům. Vývoj tohoto systému trval čtyři měsíce, pokud by jej vytvářela soukromá firma, stál by čtvrt milionu za rok. Díky podpoře Správy lokální sítě a schopnostem inženýra Plívy jsme si jej vytvořili sami.

Jaké jsou nejčastější problémy, které musíte řešit?

Nejčastější problémy jsou s rezervacemi místností. Studenti, kteří jsou pověřeni rezervací, si velmi často nepřečtou podmínky, které mám na stránkách. Dalšími problémy jsou také stížnosti ze stran učitelů. Spolky vyrušují na chodbách před koncem hodiny, nebo se chovají neslušně k zaměstnancům školy.

Co tím máte na mysli?

Většinou jsou studenti drzí nebo nedodržují předem dohodnuté termíny.

Na Vysoké škole ekonomické funguje velké množství studentských organizací. Souhlasíte s jejich celkovým počtem? Chcete jejich počet případně nějak eliminovat?

Pokud jde o množství organizací, jsme v podstatě špičkou mezi vysokoškolskými institucemi. Nevidím důvod, proč by se to mělo měnit, naopak organizací bude spíše přibývat. Jediná nevýhoda je to, že když organizace skončí, nevnímá jako svou povinnost školu o tomto kroku informovat. Neaktivní organizace je dále vedena v adresářích, dostává všechny informace, na které ale nereaguje. Nyní se podepisují nové smlouvy, jejichž podpisem stvrdí organizace další pokračování spolupráce se školou. Tím zároveň zjistíme, které z nich jsou aktivní. Nechci snižovat množství studentských organizací,spolků, naopak je to příležitost pro ostatní, aby se případně zaplnila mezera od neaktivních spolků.

Kolik studentských organizací existuje na škole?

V současné době je jich zapsáno přesně 76. Ovšem uvědomuji si, že díky některým neaktivním z nich je skutečné číslo poněkud odlišné.

Loni vzniklo na škole dalších šest spolků

Podle čeho posuzujete aktivní a neaktivní organizaci?

Neaktivní spolek je podle mého názoru ten, který nepořádá žádnou akci, nebo neodpovídá na hromadné e-maily a v konečném důsledku ani nechce obnovit smlouvu o součinnosti. Pro podepsání smlouvy o součinnosti se školou je potřeba splnit nutné podmínky – jedná se o doložení pěti aktivních členů, poskytnutí stanov a nastudování všeobecných podmínek. Samotné podepsání smlouvy se dále dělí podle toho, zda organizace mají, nebo nemají právní subjektivitu.

Které studentské organizace považujete v takovém případě za relevantní?

Relevantní jsou pouze takové spolky, které mají s VŠE podepsanou smlouvu o součinnosti. Působí zde také hodně jiných, zájmových sdružení, jejichž aktivita záleží na konkrétním pracovišti, z nějž toto sdružení vzešlo. Například se jedná o „Studentský PR tým FMV“. Funkce studentského tajemníka se snaží všem poskytnout možnosti na seberealizaci. Problém však nastává v momentě, kdy se jedná o spolek fakultní, tedy ne celoškolský. Pak ho nemohu podporovat, protože se školou nemá podepsanou smlouvu. V současné době je zde jeden již existující fakultní spolek. Jde o studentský klub 4FIS, se kterým však je podepsaná smlouva o součinnosti. Obecně nemohu podporovat spolek, který se školou nemá podepsanou smlouvu.

Říkal jste, že udáváte organizacím možnosti, jak se seberealizovat. Co tím přesně myslíte?

Studenti si mohou založit vlastní spolky a prostřednictvím nich prohlubovat své poznání a vyměňovat si zkušenosti s jinými stejně zapálenými členy spolku nebo jen posluchači. Tato činnost může dále být podpořena i finančně z Grantu rektora a grantu České spořitelny.

V čem je tedy fakultní spolek znevýhodněn oproti ostatním?

Fakultní spolek třeba nemůže žádat o rezervaci místností prostřednictvím mnou administrovaného rezervačního systému a současně s tím také sám nemůže zažádat o propagaci, všechno výše popsané se musí dít prostřednictvím fakulty. Pokud spolek nemá se školou podepsanou smlouvu, znamená to, že nesouhlasí s pravidly nebo nechce spolupracovat. Pokud by se stala jakákoli nepříznivá událost, dopadla by k tíži školy, nikoli studentů.

Kolik spolků vzniklo v loňském roce?

Během uplynulého roku vzniklo celkem šest nových spolků.

V činnosti klubu se fantazii meze nekladou

Máte nějaká kritéria, podle kterých spolky schvalujete?

Pokud mám u nějakého spolku subjektivní pochybnosti o jeho budoucím fungování, projednávám ho s vedením školy. Drtivé většině případů studentských organizací je však při podání žádosti o jejich založení vyhověno. Mně osobně se ještě nestalo, aby některá z nich byla zamítnuta.

Je to tak i v případě, že se jedná o zájmový klub, který je naprosto nesouvislý s činností a zaměřením Vysoké školy ekonomické?

Bylo zde například golfové sdružení. Pokud existuje alespoň pět studentů ochotných se zapsat jako aktivní členové a ti si tento klub přejí, tak se snažíme jim vždy vyhovět. Obecně, co se týče vedení školy, pak studentské organizace podporuje, jak může. VŠE je v republice naprostá špička a nevím o instituci, která by měla speciální grant v řádech stovek tisíc korun určený pouze pro spolky.

Proč si myslíte, že vede právě VŠE?

Vzhledem k tomu, že na této škole se studuje ekonomie a ekonomika obecně, učíme se o chování lidí v prostředí, kde jsou zdroje omezené. To učí mladé lidi být podnikaví, přinášet něco nového, sami se učit na sobě pracovat a to učit ostatní.

Řada spolků má problémy s propagací kvůli požárním předpisům. Je nějaká naděje, že budou pravidla mírnější?

Nejsem členem výboru, který tuto záležitost řeší. Požární předpisy jsou nastaveny tak, aby odpovídaly legislativě. A s ní nemůže škola nic dělat. Jedná se o legislativní rámec, který musíme splňovat, viz hliníkové dveře. Požární pravidla jsou nastavena tak, aby zachraňovala životy, a troufám si říci, že drobné nepohodlí, jako je omezení propagace, je jen velmi malá daň za případné zachráněné životy. Dá se i předpokládat, že se ta pravidla budou v budoucnu měnit.

Jakým způsobem se mohla měnit?

To nejsem schopen říci, pokud se však podíváme na celosvětový trend, dá se určitým způsobem předpovídat budoucí vývoj. Osobně však nevím, co se konkrétně může změnit, nejsem expert na tuto problematiku.

Unie nám spolupráci neusnadňuje

Usnadňuje vám práci Unie studentů, která by měla fungovat mezi vámi a spolky?

Unie studentů (US) mi aktuálně práci neulehčuje, spíše naopak. Spousta spolků není jejím členem. V tuto chvíli je pro mě jednodušší informovat všechny. Činnost Unie studentů z mého pohledu upadá. Je diskutabilní, jestli by vůbec nějaké akce měla dělat, pomineme-li trh studentských příležitostí. Mají na to právo, ale nepovažuji to za hlavní aktivitu tohoto spolku. V jejich stanovách je, že mají podporovat studentský život, minimálně co se komunikace a sdružování týká.

V čem konkrétně činnost Unie upadá?

Aktuálně neplní svou funkci, která se týká komunikace, či sdružování. Spolkoví členové již dvakrát nedorazili na schůzi US, z čehož usuzuji faktický nezájem s Unií spolupracovat. Navíc jsem byl informován, že někteří členové zvažují svůj odchod právě kvůli dlouhodobému nesplnění jejich představ.

Vedly vás některé ze zmíněných problémů k tomu, že jste se stal studentským tajemníkem?

Já jsem se jím úmyslně stát nechtěl. S paní rektorkou jsem spolupracoval už dříve, později jsem byl osloven a tuto nabídku přijal. Chtěl jsem si to vyzkoušet, přišlo mi to jako zajímavá zkušenost. Domnívám se, že nejdůležitější v této funkci je komunikace a znalost školních struktur, kde jsem se toho musel spoustu doučit.

Mohlo by tě zajímat: