Svět studentského tajemníka

11. 4. 2003 | | Názory, Studentský život

Se začátkem semestru se zvýšil i nápor na moji kancelář: udála se i věc do té doby nevídaná – před dveřmi se mi vytvořila fronta. Kromě řešení „havarijních případů“, kdy se např. jeden student odvolal k rektorovi proti rozhodnutí děkana Straky, jiný vnímal jako křivdu své vyloučení z kolejí a další zase rozporoval rozhodnutí o povinnosti úhrady poplatků za studium, jsem většinu času strávil přípravou aktivit pro vás – tedy pro studenty.

Se začátkem semestru se zvýšil i nápor na moji kancelář: udála se i věc do té doby nevídaná – před dveřmi se mi vytvořila fronta. Kromě řešení „havarijních případů“, kdy se např. jeden student odvolal k rektorovi proti rozhodnutí děkana Straky, jiný vnímal jako křivdu své vyloučení z kolejí a další zase rozporoval rozhodnutí o povinnosti úhrady poplatků za studium, jsem většinu času strávil přípravou aktivit pro vás – tedy pro studenty.

Asi nejdůležitější studentskou událostí uplynulého měsíce bylo setkání rektorky a nového vedení školy se studenty, které se uskutečnilo 19. února. Kromě cca 40 studentů tam byli přítomni i redaktoři SL, takže prostor pro podrobný popis celé akce přenechám jim. Za sebe jen poznamenám, že vedení i rektorka byli ke studentům velmi vstřícní, představili přítomným hlavní priority nového funkčního období a hlavně ve více než hodinové diskuzi zodpověděli studentům všechny jejich dotazy. Pro velký zájem se rektorka rozhodla v těchto setkáních pokračovat, příští je naplánováno do druhé poloviny semestru (konkrétně na 16. dubna 2003).

Z dalších studentských aktivit, které zrovna probíhají, bych mohl zmínit třeba Koncert Pavla Šporcla (pořádají jej od A do Z studenti naší školy a to za opravdu studentskou cenu), sérii ekonomicko-politických přednášek Mladých konzervativců nebo pravidelné schůzky: šachového klubu, studentského AEGEE, ekologického sdružení Oikos, studentského diskusního klubu pro gaye a lesbičky GALES či právě probíhající prezentaci Letních univerzit. Tento výčet samozřejmě není úplný, seznam všech studentských (a nejen studentských) aktivit najdete na serveru http://akce.vse.cz/, který se právě rozjíždí.

Při této příležitosti bych chtěl apelovat i na další schopné a činorodé studenty, aby se nebáli přijít se svými nápady. Škola je neziskovým studentským aktivitám opravdu nakloněna, pokud to bude jen trochu možné, vyjde vám vstříc třeba poskytnutím svých prostor či jinou formou pomoci.

Na závěr bych zmínil snad už jen snahu o vyřešení palčivého problému s nedostatkem míst na státnici z Ekonomie (a potažmo i na bakalářské či souborné zkoušky). Tento problém jsme probírali na únorovém kolegiu rektorky a nový prorektor pro pedagogickou činnost doc. Musílek dokonce inicioval jednání na úrovni vedoucích příslušných kateder (tedy doc. Straka, doc. Macáková a studentské zájmy jsem se snažil hájit já). V současné době se pracuje na koncepčním řešení, které by na jednu stranu garantovalo studentům možnost absolvovat zkoušku maximálně do jednoho až tří měsíců od splnění zápočtů, ale na druhou stranu penalizovalo nezodpovědné jedince, kteří přihlášenou zkoušku nevykonají a zbytečně tak blokují místo jiným.

I v letním semestru mne můžete navštívit konzultačních hodinách, které zveřejním na webové stránce http://nb.vse.cz/studentt/, případně kontaktovat e-mailem.

Ing. Antonín Pavlíček

studentt@vse.cz

Mohlo by tě zajímat: