Tradiční nezájem o volby do senátu

22. 5. 2003 | | Nezařazené

Obměna všech studentských senátorů a polovina nových učitelů. Takový je výsledek voleb do celoškolského senátu. Ty probíhaly na všech fakultách v průběhu dubna. Zatímco zástupci pedagogické kurie byli zvoleni již v prvním kole, studentští kandidáti se do senátu probojovali až napotřetí. Důvodem je tradičně nízká volební účast, která se pohybovala řádově v procentech členů akademické obce.

Obměna všech studentských senátorů a polovina nových učitelů. Takový je výsledek voleb do celoškolského senátu.

Na všech fakultách probíhaly volby do Akademického senátu VŠE (AS VŠE) v průběhu dubna. Zatímco zástupci pedagogické kurie byli zvoleni již v prvním kole, studentští kandidáti se do senátu probojovali až napotřetí. Důvodem je tradičně nízká volební účast, která se pohybovala řádově v procentech členů akademické obce. Jedinou výjimku tvoří studenti jindřichohradecké Fakulty managementu, kterých se k volebním urnám dostavilo 238 z 850, tedy 28 %.

V senátu zasedne dvanáct pedagogů zastupujících fakulty, z nichž zhruba polovina působila v senátu již v minulém volebním období. Zůstává také zástupce ostatních útvarů školy, dr. Jaromír Kopřiva. Studenti mají v senátu celkem 8 hlasů; každou fakultu zastupuje jeden a dále se losem určí, které dvě fakulty dostanou místo navíc. Tentokrát budou mít „nadparitního“ studentského senátora FISFFÚ. Studenti mají tedy v AS VŠE zhruba 40% váhu. Podle zákona se může poměr studentských senátorů pohybovat mezi jednou třetinou a polovinou.

Rovné postavení mají studentští senátoři na Karlově univerzitě. Za každou fakultu se volí po dvou učitelích i studentech. Na ostatních velkých univerzitách je ovšem poměr studentů podobný jako na VŠE: Masarykova univerzita má 16 studentských senátorů a 24 z řad učitelů. Podobně v Akademickém senátu ČVUT zasedá 13 studentů z celkového počtu 33 senátorů, tedy zhruba dvě pětiny členů.

Akademická demokracie

Zákon o vysokých školách svěřuje akademickému senátu školy důležité pravomoci, mezi které patří především schvalování vnitřních předpisů a rozpočtu školy a kontrola financování. Akademický senát volí rektora a často schvaluje jím předložené návrhy nebo k nim zaujímá stanovisko.

Volby do akademických senátů mohou být až tříkolové. Pokud se v prvním kole k volbám nedostaví 15 % všech voličů (členů akademické obce), volby pokračují druhým kolem se stejnou podmínkou. Pokud by se ani pak nepodařilo senát zvolit, ve třetím kole stačí už jen hlasy těch voličů, kteří se dostaví k volbám. Pro volby do AS VŠE je nutná 30% účast (tedy dvakrát vyšší, než požaduje zákon). Na VŠE se volí do obou „komor“ (studentské a učitelské) odděleně a tak se již stalo téměř pravidlem, že senátoři-učitelé jsou zvoleni hned v prvním kole, kdežto studenti volí natřikrát. Zákon ale vyžaduje 15% účast učitelů i studentů dohromady.

Informace váznou

Vysokoškolský zákon vůbec nemluví o tom, jak mají senáty zpravovat akademickou obec o své činnosti. To většinou upravují jednací řády jednotlivých senátů. Informace je často nutné hledat na různých nástěnkách, například úřední desce AS nebo na nástěnce studentských senátorů u dveří sb116. Marně byste tam však hledali programy budoucích zasedání nebo jejich harmonogram.

Webové stránky všech vysokých škol poskytují o akademických senátech různé informace. Na stránce AS VŠE, kterou spravuje senátor Jan Smolík, sice byly v minulém období uveřejněny zápisy z jednání, ale například seznam senátorů nebyl vůbec aktualizován.

Stránky senátu Univerzity Karlovy obsahují kromě zápisů z jednání a usnesení také harmonogram zasedání a seznam členů včetně jejich adres a fotografií. Studentská sekce AS ČVUT má dokonce vlastní stránky s informacemi včetně možnosti zasílání novinek přímo na e-mail.

Výsledky voleb do AS VŠE z dubna 2003

Fakulta financí a účetnictví

doc. Ing. Miloslav Janhuba, CSc.

doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Miroslav Ševčík

Zbyněk Štork

Fakulta mezinárodních vztahů

PhDr.Jana Poláková

doc. Ing. Dana Zadražilová, CSc.

Michaela Boháčková

Fakulta podnikohospodářská

doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc.

doc. Ing. Mikuláš Pichanič, CSc.

Lucie Dušková

Fakulta informatiky a statistiky

Ing. Antonín Rosický, CSc.

Ing. Jakub Fischer

Milan Eyberger

Petr Mazouch

Fakulta národohospodářská

doc.RNDr.René Wokoun,CSc.

doc. Ing. Ivo Straka, CSc.

Norbert Škorvaga

Fakulta managementu

Ing. Jiří Přibil

RNDr. Jitka Bartošová

Petra Mikolandová

Ostatní školní útvary

PaedDr. Jaromír Kopřiva, CSc. (CTVS)

Mohlo by tě zajímat: