Třetí volba rektora přinesla nové tváře. Kdo chce vést ekonomku?

4. 2. 2014 | | Zprávy ze školy

Aktualizováno:
Do volby rektora Vysoké školy ekonomické se vrátil děkan Fakulty
podnikohospodářské Jaromír Veber. Kromě něj se přihlásila prorektorka
pro zahraniční vztahy a public relations Hana Machková a proděkan pro
pedagogickou činnost na Fakultě informatiky a statistiky Josef Arlt.

Veřejná prezentace kandidátů na funkci rektora VŠE proběhne 13. února
od 13 hodin ve Vencovského aule.

S výjimkou Vebera se oba kandidáti ucházejí o pozici rektora poprvé.
Děkan třetí fakulty poslal přihlášku do obou voleb. V říjnové ovšem
nezískal dostatečný počet hlasů, o měsíc později do volby nebyl
zařazen, jelikož podle Akademického senátu VŠE nedodal potřebné
dokumenty.

Známe dobře školu

„Vzhledem k tomu, že již dvě volby proběhly bez výsledku, bylo
zřejmé, že by bylo vhodné, aby se o funkci rektora ucházeli i jiní
kandidáti,“ komentuje pro iList Hana Machková a dodává, že jako
statutární zástupce rektora Richarda Hindlse se na vedení školy podílela
již osm let. „V patové situaci jsem se proto rozhodla nabídnout své
zkušenosti akademické obci,“ uvádí.

„Hlavní prioritou bude pokračování v mezifakultní týmové práci.
Silné a úspěšné fakulty, které spolupracují jak vzájemně, tak
s vedením školy, jsou podmínkou pro to, aby VŠE upevnila své vedoucí
postavení v oblasti ekonomického a manažerského vzdělávání v ČR,“
shrnuje základní body svého programu. Podporovat chce zejména kvalifikační
růst mladých učitelů a pokračovat v rozvoji internacionalizace

Josef Arlt argumentuje hlavní tím, že ekonomku dobře zná. „Na VŠE
pracuji téměř třicet let, věnuji se pedagogické a vědecké činnosti,
jsem proděkanem pro pedagogickou činnost, dlouhou dobu jsem pracoval
v grantové agentuře GAČR, pracuji v Akreditační komisi ČR,“ uvádí
s tím, že velmi dobře ví o přednostech o problémech, kterým VŠE musí
nebo bude muset čelit.

Hlavně udržet dobré pedagogy

V první řadě chce Arlt stabilizovat školu z personálního hlediska.
„Musíme usilovat o udržení kvalitních pedagogů a zajistit pro ně
odpovídající ohodnocení a na kvalitní značku VŠE přilákat další. To
povede ke zkvalitnění pedagogického procesu a posílení školy z hlediska
vědeckovýzkumné činnosti,“ tvrdí.

„S mnohými senátory i dalšími kolegy jsem přirozeně o situaci na
škole i o své kandidatuře hovořil dávno před tím, než jsem se
definitivně rozhodl. Rektor by měl školu sjednocovat a v předchozích
volbách jsme se dostali do nešťastné pozice. Chtěl jsem znát jejich
názor, diskutovali jsme o problémech, které VŠE trápí, a jak tyto
problémy řešit. Tak vznikal můj program. Byla to příjemná a především
užitečná setkání a budu v nich pokračovat,“ odpovídá na otázku, zda
bude nějak před volbou komunikovat s akademickými senátory.

Důležitý je mezinárodní rozhled

Kandidáti, kteří se na podzim dvakrát ucházeli o funkci rektora
VŠE – tedy děkan Fakulty financí a účetnictví Petr Dvořák a proděkan
pro pedagogiku z Fakulty podnikohospodářské Jiří Hnilica – naopak volbu
opustili.

„Před senát jsem předstoupil již dvakrát a myslím, že nastal čas,
aby svoje šance na zvolení vyzkoušel i někdo další,“ vysvětluje
Hnilica, proč odstoupil. S tím souhlasí i Petr Dvořák. „Dvakrát jsem
ve volbách kandidoval a pokud by mě senát chtěl zvolit, tak to mohl
učinit,“ říká.

„Abych mohl za naši Fakultu některému z kandidátů vyslovit podporu,
musel bych znát většinový názor fakulty. Ten však nemám možnost jak
objektivně zjistit, a navíc – vzhledem k tomu, že volí pouze členové
senátu, tak bohužel názor ostatních není ani úplně podstatný,“
pokračuje Dvořák. „Pro mne je důležité, aby školu vedl někdo, kdo má
kromě manažerských schopností i skutečně mezinárodní rozhled. A mezi
kandidáty se takoví najdou,“ doplňuje pro iList.cz Hnilica.

Vyjádření Jaromíra Vebera iList.cz
zjišťuje

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: