Úroveň znalostí našich studentů spíše klesá

2. 10. 2009 | | Rozhovory

V letech 1994 až 2000 vykonával Jan Seger funkci rektora. Nynější
děkan Fakulty informatiky a statistiky považuje současné vztahy na škole za
odlidštěné a vynikajících studentů je podle něj nedostatek.

V jakých ohledech se škola nejvíce proměnila od konce Vašeho
působení na ní ve funkci rektora?

Škola se výrazně zlepšila v materiálním vybavení. Vznikla nová
budova, řada učeben, výpočetní technika je u nás na špičkové úrovni.
Škola získala řadu mezinárodních ocenění a je respektována a uznávána
jak u nás, tak do značné míry i ve světě.

Co byste vyzdvihl jako největší úspěchy a
pokroky VŠE?

Za úspěch považuji mezinárodní akreditaci VŠE, zavedení nových
oborů, které se na VŠE dříve nestudovaly a velmi kvalitní výuku
jazyků.

V čem naopak spatřujete významné nedostatky?

Škola se bohužel do značné míry „odlidštila“. Na individuální
práci se studenty není prostor. Vztahy mezi fakultami se kvůli neustálým
bojům o finanční prostředky zhoršily. Ztrácí se duch vzájemné
spolupráce, fakulty se stále více uzavírají do sebe.

Počet přijímaných studentů roste, avšak hranice přijetí
klesají. Považujete to za správné? Nesnižuje se tím
úroveň školy?

Neustálé zvyšování počtu studentů považuji za špatné. Bohužel
pokud bude základním kritériem při přidělování finančních prostředků
na školu počet studentů, situace se nezlepší. Troufám si tvrdit, že
úroveň znalostí našich studentů spíše klesá. Studenti studují velké
množství předmětů, ale nic důkladně. Je veřejným tajemstvím, že na
některé zkoušky se lze připravit za dva dny. Tím nechci říci, že nemáme
vynikající studenty, ale je jich málo.

Myslíte si, že se liší absolvent VŠE, který školu dokončil
například před patnácti lety, a absolvent současný?

Domnívám se, že úroveň znalostí současných studentů je spíše
horší, než byla před deseti lety. Uvedu příklad z kvantitativních
disciplín, které vyučuje naše fakulta. Výuka proti stavu před deseti lety
klesla na polovinu a znalosti též. Jako klad vidím skutečnost, že studenti
proti minulým dobám více spolupracují s praxí, takže pro své budoucí
povolání jsou snad lépe připraveni.

Mohlo by tě zajímat: