Úsporná zářivka vydrží déle jak jeden semestr

20. 7. 2009 | | Nezařazené

Nové úsporné zářivky, které Správa účelových zařízení s pomocí
Oikos Praha postupně instaluje na kolejích, pomáhají škole uspořit
desetitisíce.

Studentská organizace Oikos Praha v minulém roce připravila projekt
s názvem Ekologický kampus, který je koncipován jako osvětová kampaň
zaměřená na hospodárnější využívání zdrojů a racionálnější
nakládání s odpady v rámci obou lokalit VŠE v Praze. Součástí
projektu je také výměna klasických žárovek za energeticky úsporné
zářivky na kolejích, která již částečně proběhla na koleji Jarov I.
V listopadu 2008 Správa účelových zařízení (SÚZ) nakoupila 200 kusů
zářivek do buněk na koleji F, na počátku roku 2009 dalších 100 na
chodbu koleje G. Nákupy budou probíhat i v průběhu roku 2009.

Zářivky dodává firma Philips, která je prodává prostřednictvím
Oikosu za podle nás výhodných podmínek. Roční úsporu nákladů
vyčíslila firma Philips na 189,25 korun za jeden světelný bod. Již
300 vyměněných zářivek by tak mělo ušetřit škole ročně bezmála
57 tisíc korun. Při kalkulaci se berou v úvahy náklady na energii a na
světlený zdroj za rok i roční náklady na výměnu původního a nové
způsobu osvětlení. Úsporné zářivky mají vydržet až 15 tisíc hodin
svícení.

Úsporným zářivkám navíc nahrává nařízení Evropské unie o zákazu
používání neúsporných žárovek, které by mělo vejít v platnost od
roku 2012. Do té doby pravděpodobně budou muset být žárovky ve
veřejných budovách vyměněny. V Oikosu také pracujeme na vytvoření
komiksu, který by studenty na kolejích informoval o přínosu „úsporek“.
Komiks bude studentům distribuován přímo na koleji při fyzické výměně
žárovek za zářivky.

Smyslem projektu Ekologický kampus je různými cestami převést myšlenky
udržitelného rozvoje do každodenního života akademické obce VŠE. Tím by
se škola mohla vyrovnat předním světovým univerzitám, které již
odpovědný přístup k životnímu prostředí zaujaly. Cílem projektu je
ukázat studentům i zaměstnancům školy, jak lépe využívat zdroje a jak
snížit environmentální zátěž vzniklou provozem školy skrze
rozsáhlejší recyklaci plastů a papíru a nákupu výpočetní techniky
s nízkou spotřebou. Projekt byl také v loňském roce oceněn v soutěži
s názvem CO2 Vy na to?, kterou vyhlásila Nadace Partnerství a British
Council.

Autorka je členkou Oikos Praha.

Mohlo by tě zajímat: