V případě problémů začněte u studijní referentky

9. 9. 2014 | | Prvácké číslo

Potvrzení o studiu, vyřízení studijního pobytu v zahraničí nebo
různé individuální problémy. To jsou některé ze záležitostí,
o kterých možná budete muset během svého studia komunikovat přímo se
zástupci školy.

Výchozího prostředníka mezi studentem a školou představuje studijní
referentka. Hned na začátek je důležité si zjistit, na kterou z nich se
správně obrátit. Nejčastěji jsou studenti na svých fakultách rozděleni
podle příjmení a oboru. Při jednání s nimi je důležité nezapomínat na
úřední hodiny, které naleznete na jednotlivých stránkách fakult, a
samozřejmě na slušnost, jelikož je budete potkávat po celou dobu
studia.

Referentky jsou ve škole proto, aby pomohly řešit především formální
problémy se studiem. Vedou studijní agendu, poskytují informace o studiu a
jsou prostředníkem při jednání s vedením fakulty i školy. Na Žižkově
je musíte navštívit pokaždé, když potřebujete potvrzení o studiu, při
podávání různých žádostí i jakékoliv změně osobních údajů. Na
Jižním Městě pak nabízí základní pomoc prvákům Vlasta Dostálová
v místnosti 0111 (suterén vstupní budovy).

Většinu formulářů najdete na stránkách fakult nebo na adrese www.vse.cz/download. Úřední hodiny
referentek zveřejňují fakulty, o letních prázdninách je tato pracovní
doba omezená.

S vážnějšími problémy za proděkanem

Studijní referentky však navštívíte nejen kvůli běžným formálním
záležitostem, ale i když budete mít jakýkoliv jiný problém týkající
se studia – hrozí-li vám například vyloučení nebo budete-li žádat
o přidělení dodatečných kreditových poukázek. Referentka vám poradí,
co je třeba udělat nebo vás rovnou odkáže na vyšší instance. Na každé
fakultě působí proděkan pro pedagogické a studijní záležitosti, který
má na starosti právě tyto vážnější situace.

Podobná instituce funguje i na úrovni vrcholového vedení školy,
zastoupena je prorektorem pro studijní a pedagogickou činnost (v současnosti
jí zastává Petr Dvořák). Ten má ale na starosti především celkovou
správu pedagogického oddělení, Centra informačních a knihovnických
služeb, Univerzity třetího věku a dalších oddělení, spíše než
řešení individuálních záležitostí studentů.

Se svými studijními problémy se můžete svěřit i studentským
tajemníkům, kteří působí jak na fakultní úrovni, tak na celoškolské.
Studentským tajemníkem pro celou školu, která spadá přímo pod rektorát,
je Stanislav Richter. Zabývá se zejména organizací studentských
aktivit.

ČTĚTE DÁLE:

Mohlo by tě zajímat: