Ve spolupráci s Ministerstvem práce vzniká na NF nový předmět

11. 1. 2016 | | Zprávy ze školy 20recenze kniha

Od letního semestru 2015/2016 mají studenti VŠE možnost zaregistrovat si předmět Sociální práce pro ekonomy. Nový kurz Národohospodářské fakulty (NF) je ohodnocen čtyřmi kredity a bude se vyučovat formou cvičení. Předmět vznikl za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR..

Nový kurz s identem 5HP445 je koncipován tak, aby posluchačům poskytl základní poznatky o činnosti neziskového sektoru a managementu neziskových organizací. Na sociální práci nahlíží jako na tržní příležitost v souvislosti s negativními či problémovými trendy ve společnosti, mezi které patří například nárůst sociálně patologických jevů či stárnutí populace.

„Studenti VŠE by měli pochopit sociální souvislosti ekonomických jevů a znát negativní dopady, které s sebou tržní ekonomika přináší, jako chudoba, bezdomovectví, nezaměstnanost a jiné,“ říká profesor Vojtěch Krebs, garant předmětu.

Studenti budou mít možnost se seznámit s různými přístupy, metodami a technikami sociální práce s rodinou, nezaměstnanými, rizikovou mládeží, seniory nebo uprchlíky. „Do budoucna bude stále potřebnější mít kvalifikované a odborně zdatné manažery v sociálních službách,“ uvádí ministryně Marksová, což ukazuje, že absolventi VŠE mohou najít perspektivní zaměstnání i ve veřejném sektoru.

Zkušenosti od zástupců neziskového sektoru

Na výuce se podílí mnoho expertů z praxe, kteří se zabývají jednotlivými skupinami klientů sociální práce. Během semestru se do výuky mimo jiné zapojí i zástupci organizací jako je Člověka v tísni, HelpPes nebo Pragulic.

Pro úspěšné absolvování je nutné během semestru vypracovat semestrální práci, odprezentovat projekt a uspět u závěrečné ústní zkoušky. Jako celoškolsky volitelný mohou předmět absolvovat studenti bakalářského i magisterského stupně studia, kteří již zvládli předmět 5HP201 Sociální politika. Registrace v ISIS probíhají do 26. ledna 2016.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: