Víkendem volby nekončí. FIS volí své senátory v úterý

10. 10. 2014 | | Zprávy ze školy

Volby do Akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky (AS FIS)
proběhnou 14. října. Volební místa budou otevřena na Žižkově, Jižním
Městě a Vyšší odborné škole informačních služeb (VOŠIS). Do
studentské části kandiduje patnáct zástupců. Aktualizováno
o vyjádření Ondřeje Kocha

Do studentské části AS FIS mohou volit všichni studenti fakulty, kteří
v den volby nemají přerušené studium. Volební místa jsou tři: mezi
zaměstnaneckou a studentskou menzou na Žižkově, u vrátnice na Jižním
Městě a vedle sborovny na VOŠIS. Doba volby je od 9 do 18 hodin na
Žižkově, od 9 do 16.30 na Jižním Městě a od 9 do 13 na VOŠIS. Ve
studentské části mohou zájemci zakroužkovat maximálně šest zástupců
z patnácti kandidujících.

 Tři z kandidátů nám nastínili svůj program:

Martin Potančok, doktorandské studium Aplikovaná
informatika
: Poskytování kvalitního vzdělání na všech
úrovních, které odpovídá požadavkům praxe je pro mě prioritou. Z tohoto
důvodu bych se rád na naší fakultě zaměřil na větší propojení
s praxí a nastavení správného poměru praxe/teorie/věda, zapojení
studentů do reálných projektů, větší nabídku předmětů vyučovaných
v angličtině, podporu on-line podoby kurzů včetně dostupnosti studijních
materiálů. Fakulta informatiky a statistiky je pro mě místem inovace,
otevřených přístupů a skvělých členů akademické obce. Moji snahou je,
aby i nadále si udržela toto postavení a dále ho zlepšovala.

Filip Korecký, student magisterského studia Informační systémy a
technologie
: V uplynulém období jsem se věnoval svému
zorientování v systému vnitřního fungování univerzity, fakulty a jejích
součástí. Není to sranda a pochopit důkladně všechny provázanosti dá
zabrat. Při tom jsem se ale také zaměřil na informování studentů o tom,
co se na univerzitě (a především v senátu) vlastně děje, hájil jsem
jejich práva v jedné významné kauze a podařilo se mi i dotáhnout do
konce vznik Unie studentů VŠE, která se zaměřuje na zkvalitnění
mimostudijního života na ekonomce. Na velké systémové změny ale byly
3 roky krátká doba. Do letošních voleb tak kandiduji s cílem pokračovat
v zasazování se na FIS o studium více zaměřené na praktické dovednosti
(např. tím, že se nebudeme 10× učit tu samou teorii dokola), umožnění
studentům po vzoru FMV vycestovat na zahraniční stáže v rámci Erasmus+ a
v neposlední řadě pokračovat v budování otevřenější FIS
dohlížením na to, aby se důležité informace, které se i dnes dozvídáme
často spíše z doslechu a pozdě, dostávaly ke studentům co
nejrychleji.

Jan Knettig, student bakalářského studia Informatika:
Chci být v centru dění toho, co se na fakultě děje a chci pomoci této
již tak dobré instituci být ještě lepší. Docílil bych toho rád tak, že
budu především usilovat o zvýšení návštěvnosti přednášek. Nízkou
účast vnímám jako významný problém ekonomický, psychologický a
samozřejmě i studijní. Řešením by mohlo být například větší
využití externistů, ale i lepší propagace vlastních dobrých
přednášek. Dalším mým cílem je zvýšit zapojení studentů do dění
fakulty jejich aktivní účasti v klubech či projektech kateder nebo na
kulturně-sportovních setkáních, kterým bych rád v rámci fakulty dal
základ. Ukazuje se, že na naší fakultě je mnoho uměleckých talentů
(v loňském roce hned dva finalisti VŠE hledá Talent) a já bych rád dal
těmto talentům další příležitosti se ukázat. Důležitým bodem je pro
mě i nadále udržet vysokou podporu pro studenty s dobrými studijními
výsledky. Myslím tím tedy příjemná stipendia či možnost přijetí na
magisterské obory bez přijímacích zkoušek.

Ondřej
Koch, student magisterského studia Informační management: 
Svůj
volební program jsem sestavoval společně s Filipem Koreckým, který již
získal zkušenosti s fungováním senátu v minulém období. Pracovní
stáže v zahraničí, využívání moderních komunikačních kanálů či
zpřehlednění struktury studia jsou dostatečně konkrétní závazky, které
se přitom týkají bakalářů i magistrů. Věřím, že se nám tyto
pozitivní změny, které zpříjemní život napříč všemi stupni studia,
podaří prosadit.

Volby před třemi lety měly rekordní účast. Volilo 24 % všech
studentů Fakulty informatiky a statistiky.

Seznam všech kandidátů naleznete zde. 

Pokud kandidujete, napište nám svůj program na editor@ilist.cz a do článku ho
přidáme.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: