VŠE nabízí pomoc ukrajinským studentům

1. 3. 2022 | | Zprávy ze školy Ukrajina vlajka

Již od začátku válečného konfliktu na Ukrajině se Vysoká škola ekonomická (VŠE) aktivně podílí na pomoci nejen studentům, kteří jsou tímto konfliktem zasaženi. Dnes představila škola několik forem pomoci.

V první řadě nabízí VŠE rodinným příslušníkům studentů z Ukrajiny ubytování ve svých prostorách na Točné, které pojmou až 25 osob.  VŠE je také připravena nabídnout pomocnou ruku v oblasti studia. Škola umožní až 30 ukrajinským studentům, kteří nemohou pokračovat ve studiu ekonomických studijních programů na ukrajinských vysokých školách, studovat zde, každá fakulta přijme 5 studentů.  Ukrajinští studenti zde můžou studovat jak v českém, tak v anglickém jazyce. Těmto studentům bude v okamžiku přijetí na VŠE poskytnuto stipendium na pokrytí nákladů ve výši 15 000 Kč/měsíc. Žádosti ve věci ubytování i studia je možné směřovat na kancléře VŠE Andreje Tótha, na e-mailovou adresu kancler@vse.cz.

Připravena pomoci je také Akademická psychologická poradna VŠE, která přednostně poskytne psychologickou pomoc všem studentům, kteří se potýkají s traumaty spojenými se současnou situací na Ukrajině. Pro kontaktování poradny je možné využít následující e-mail ac@vse.cz.

Současní ukrajinští studenti VŠE mohou v případě ztráty finanční podpory od rodiny požádat děkana své fakulty o jednorázové mimořádné stipendium skrze Kontaktní centrum v InSIS. Co se týče studijních otázek, k dispozici jsou studijní referentky a proděkani pro studium. Pomoc a podporu studentům v této tíživé situaci nabízí také studenti z Akademického senátu VŠE:

Erik Nikerle nike02@vse.cz

Matěj Pokorný pokm04@vse.cz

Tomáš Reml remt00@vse.cz

Lukáš Hulínský xhull06@vse.cz

Štěpán Staněk stas03@vse.cz

 

Foto: pixabay.com

Mohlo by tě zajímat: