VŠE v proměnách historie

16. 9. 2013 | | Prvácké číslo

Před 94 lety se nejen formoval Československý stát, ale byla také
založena předchůdkyně VŠE. Její historie je především obrazem měnící
se politické situace.

Právě jste nastoupili na vysokou školu, jejíž historie se datuje od roku
1919, kdy začala fungovat pod jménem Vysoká škola obchodní. Následně
změnila svůj název ještě třikrát. Zažila nejen německou okupaci, kdy
jako ostatní vysoké školy byla nacisty uzavřena, ale i komunistickou
totalitu. Po převratu prošla komunistickými čistkami, kdy byla
přejmenována na Vysokou školu věd hospodářských, vychovávala
komunistické ekonomy a nevyhnula se reformám, které zrušily udílení
titulů absolventům (promovaní ekonomové). Titul inženýr byl zaveden až
v šedesátých letech.

Jak VŠE známe dnes

Vysoká škola ekonomická, jak ji známe dnes, vznikla z Hospodářské
fakulty Vysoké školy politických a hospodářských věd roku 1953. Jejím
sídlem se staly prostory bývalé učňovské školy, dnešní Staré budovy.
Složení fakult se měnilo do roku 1990, kdy bylo založeno pět nových
fakult, v roce 1998 se k nim připojila šestá, Fakulta managementu
v Jindřichově Hradci. Budova školy na Jižním Městě funguje od roku
1994. Od sametové revoluce VŠE začala reorganizovat své fungování. Jako
první u nás zavedla kreditní systém studia, stala se členem prestižního
Společenství evropských manažerských škol, dokončila Vencovského aulu,
otevřela Rajskou budovu a roku 2008 zavedla studijní informační systém.
Mezi hlavní úspěchy VŠE patří ocenění pro nejlepší ekonomickou
univerzitu ve střední a východní Evropě, jako první univerzita v historii
českého vysokého školství získala od Evropské unie certifikát
ECTS label.

Významní absolventi

Jistě není na škodu připomenout známé absolventy VŠE, mezi které
patří prezident Miloš Zeman, exprezident Václav Klaus, současný rektor
VŠE Richard Hindls, guvernér ČNB Miroslav Singer, ekonom a politik Valtr
Komárek, bývalý premiér a statistik Jan Fischer, ekonom Vladimír Dlouhý a
bývalí guvernéři ČNB Josef Tošovský a Zdeněk Tůma.

Mohlo by tě zajímat: