VŠE je podle žebříčku druhou nejlepší ekonomkou ve střední a východní Evropě

26. 10. 2014 | | Zprávy ze školy

Vysoká škola ekonomická (VŠE) se umístila v žebříčku nejlepších
ekonomických univerzit ve střední a východní Evropě v mezinárodním
hodnocení Eduniversal. Lepší je pouze St. Petersburg University – Graduate
School of Management. Ocenění převzal Petr Musílek, prorektor pro vědu a
výzkum.

Mezinárodní hodnocení Eduniversal vybírá nejlepší školy od roku
2008 ze 154 zemí světa. Hodnocení je rozdělené do devíti světových
regionů. V rámci regionu střední a východní Evropa se na prvním místě
letos umístila St. Petersburg University – Graduate School of Management a
na třetím místě University of Ljubljana – Faculty of Economics. Cílem
rankingu je poskytnout zájemcům o studium i odborné veřejnosti
celosvětový přehled o špičkových univerzitách a možnostech získání
kvalitního manažerského vzdělání.

VŠE se od roku 2009 umisťuje na prvních třech místech. Mezi hodnocená
kritéria patří: existence mezinárodních akreditací, umístění
v mezinárodních žebříčcích, členství v mezinárodních organizacích,
kvalita a počet partnerských škol, známost školy a její význam v daném
regionu, volba rektorů a děkanů vybraných 1 000 vysokých škol –
odpovídají na otázku: „Kterou školu byste doporučili svým studentům,
pokud by chtěli studovat v dané zemi“ (tj. v našem případě v České
republice)?

Více informací zájemci naleznou zde.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: