Vydělat si můžete i pilným studiem

17. 2. 2010 | | Nezařazené

Pokud budete mít dobrý prospěch, získáte v rámci prospěchového
stipendia až čtyři tisíce korun měsíčně. Kromě toho může vaše jméno
„viset“ mezi nejlepšími studenty školy na vývěsce nebo nástěnce
jednotlivých fakult.

Jestliže splníte kritéria pro získání prospěchového stipendia,
můžete si po dobu akademického roku užívat užívat peněz, které vám
škola přidělí. Podmínek pro jejich získání je několik, podrobně je
vyjmenovává Stipendijní řád VŠE. Zaprvé musíte včas a řádně vyplnit
a odevzdat žádost o udělení stipendia. O stipendium může zažádat
každý, kdo studuje ve třetím nebo vyšším semestru bakalářského studia.
Za poslední rok musí žadatel získat nejméně čtyřicet kreditů, spadá-li
ještě pod plány C a D. Studenti plánu E musí v roce, za který chtějí
dostat stipendium, získat alespoň 57 kreditů. Studijní průměr nesmí být
v obou případech horší než 1,2.

Výše stipendia se rok od roku liší. Záleží na penězích, které
škola získá z dotací a příspěvků plynoucích ze státního rozpočtu, a
také na počtu stipendistů. Na Fakultě financí a účetnictví například
platí, že kdo získal v minulém ročníku samé jedničky, dostane čtyři
tisíce korun měsíčně. S horším studijním průměrem se částka
snižuje. Jak však Studentský list zjistil, hodnota stipendií je na VŠE
často výrazně vyšší než na jiných školách.

Pro ilustraci, v studenti na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze
(VŠCHT) letošním roce získávají prospěchové stipendium odstupňované
třemi skupinami. Do první skupiny patří studenti s průměrným prospěchem
od 1,00 do 1,30 včetně a ti se mohou radovat z 2000 Kč měsíčně.
„Očekávala jsem trochu větší stipendium, ale získat ho pro mě nebylo
až tak obtížné. Z osobní zkušenosti vím, že se stačí naučit na
průběžné zápočtové testy a zkoušku potom zvládnete,“ hodnotí Barbora
Ehrlichová, studentka 2. ročníku VŠCHT. Se studijním průměrem
v intervalu 1,31 až 1,50 si „chemici“ užívají patnáct set korun
měsíčně a o pět set méně dostanou ti, kteří se svým studijním
výsledkem zařadili do třetí skupiny průměru od 1,51 do 1,70.

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě pro letošní rok stanovila dvě
výše měsíčního stipendia, a to 500 a 1000 Kč. Opět záleží na
dosažených studijních výsledcích a dalších podmínkách, průměrně
musíte například získat alespoň třicet kreditů za semestr. „Můj
studijní průměr za minulý ročník byl 1,4, a proto dostávám od školy
tisíc korun měsíčně,“ chlubí se Jiří Marušák z Jihlavy. Na jiných
vysokých školách platí, že se stipendium vyplácí jednorázově po jednom
semestru nebo po celém ročníku.

Mohlo by tě zajímat: