Výuka na VŠE bude probíhat i nadále prezenčně, vyplynulo z výsledků ankety

15. 11. 2021 | | Zprávy ze školy Budova, VŠE, Žižkov, škola (1)

Nedávná anketa mezi studenty Vysoké školy ekonomické (VŠE) týkající se covidové problematiky, byla vyhodnocena. Možnost vyjádřit svůj postoj například ohledně toho, jak by měla za současných pandemických podmínek vypadat výuka, měli mezi 4. a 7. listopadem všichni studenti VŠE pomocí záložky „ePrůzkumy“ v InSISu. Na desetitisíce e-mailových adres přišel pak během nedělního odpoledne e-mail od rektorky univerzity Hany Machkové, který dal každému možnost nahlédnout do výsledků zmiňované ankety.

Dle slov samotné paní rektorky mimořádně vysoký počet 9248 respondentů, což je 63 % z celkového počtu momentálních studentů, byl tvořen ze všech fakult i stupňů studia. Co se týče opatření ohledně vstupu do budov školy, dvě pětiny dotazovaných jsou toho názoru, že by škola neměla zavádět žádná nová opatření nad rámec těch, která potenciálně vyhlásí Ministerstvo zdravotnictví. 45 % všech respondentů by pak preferovalo, aby se studenti i zaměstnanci museli prokazovat podobně jako v současnosti při návštěvách restaurací – tedy buď ukončeným očkováním, certifikátem o prodělané nemoci, nebo negativním testem. Zbývajících 15 % se vyjádřilo, že by preferovali povolení vstupu pouze plně očkovaným jedincům.

Dále se dotazník týkal případného přechodu na online výuku. Přibližně tři pětiny studentů uvedly, že by bylo ideální zachovat prezenční formát minimálně u cvičení, s tím, že více než polovina této skupiny preferuje to stejné i u přednášek. 8 % dotázaných by chtělo přesunout od online prostředí pouze cvičení a semináře v malých učebnách. Třetina všech respondentů pak doufá v kompletní přechod výuky do prostředí Microsoft Teams, tak, jak tomu bylo v předchozích třech semestrech.

Asi nejdůležitější částí výzkumu, která dost možná nejvíce ovlivnila rozhodnutí Krizového štábu VŠE ohledně dalšího průběhu výuky, byla otázka ohledně vakcinace. V ní 77,7 % studentů informovalo, že mají očkování dokončené, 2,73 % bylo v době dotazníku naočkováno první dávkou a 2 % respondentů se vyjádřily, že mají protilátky po prodělaném onemocnění. K tomu navíc 4 % dotazovaných uvedly, že se plánují nechat naočkovat v blízké době.

Tato čísla, společně s faktem, že za prvních sedm týdnů výuky bylo na email karantena@vse.cz nahlášeno pouze 83 případů nákazy na celé univerzitě, přivedla Krizový štáb VŠE k rozhodnutí, že výuka bude i nadále probíhat prezenčně. Navíc se neplánuje ani zavedení žádných protiepidemických opatření nad rámec těch, která budou vydána Ministerstvem zdravotnictví ČR. Nejnovějším z těchto nařízení je to platící od 15. 11. – studenti už jsou povinni nosit FFP2 ochranu dýchacích cest nejen ve společných prostorách školy, ale i v učebnách, kde je přítomno více než 50 osob.

Foto: Vysoká škola ekonomická

Mohlo by tě zajímat: