Wolfsburg 2002

15. 2. 2003 | | Nezařazené

Bylo nás hned dvakrát pět. Deset studentů a studentek z Čech, Moravy a Slovenska. Na začátku jsme měli společné jen to, že jsme v minulých dvou semestrech navštěvovali přednášky prof. Jaroslava Jakše. Tam jsme se také dozvěděli o možnosti zúčastnit se semináře věnovaného česko-německým vztahům a především přípravě Evropské unie na vstup nových členů.

Bylo nás hned dvakrát pět. Deset studentů a studentek z Čech, Moravy a Slovenska. Na začátku jsme měli společné jen to, že jsme v minulých dvou semestrech navštěvovali přednášky prof. Jaroslava Jakše. Tam jsme se také dozvěděli o možnosti zúčastnit se semináře věnovaného česko-německým vztahům a především přípravě Evropské unie na vstup nových členů.

Po nezbytně nutných přípravách, které spočívaly ve zpracování referátu s velice flexibilním rozsahem pěti až dvaceti pěti minut, jsme v neděli 27. října 2002 vyrazili do Barwedelu u Wolfsburgu. Tam sídlí nadace „Prag live“, díky které se mohla celá akce uskutečnit. Za touto organizací stojí velice milá paní Ines Köhler, která nám spolu se svými přáteli a zároveň spolupracovníky připravila týden se zajímavým programem a u níž jsme se měli „jako v bavlnce“.

V pondělí a v úterý jsme se na ekonomické fakultě Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, která sídlí ve Wolfsburgu, setkali s několika německými studenty. Navzájem jsme si prezentovali své referáty a pak o nich pod vedením prof. Jaroslava Jakše a jeho německého protějšku prof. Jörga Winterberga diskutovali.

V dalších dnech jsme poznávali bližší i vzdálenější okolí Wolfsburgu. Navštívili jsme místní zámek, kde jsme se seznámili s mladou historií Wolfsburgu – je to možná k neuvěření, ale toto město bylo založeno až v roce 1938. Zúčastnili jsme se také přednášky ve společnosti Wolfsburg AG. Dozvěděli jsme se, jak moc je život Wolfsburgu spojen s existencí Volkswagenu. Část středečního odpoledne jsme strávili ve městě aut – muzeu „Autostadt“. Každý jsme si tam našli něco zajímavého, pánové obdivovali technické parametry vystavených aut, my dámy jsme si všímaly krásného, luxusního designu a děti v nás si vyhrály s připravenými interaktivními programy.

Celý další den jsme strávili v Berlíně. Na programu byla návštěva německého Spolkového sněmu a českého velvyslanectví, kde nás přijal velvyslanec České republiky Boris Lazar a jeho kolegové. Zde jsme víceméně pokračovali v diskuzi z pondělního a úterního semináře.

Předposlední den našeho pobytu jsme jeli na výlet do Wolfenbüttelu a Braunschweigu. Ve Wolfenbüttelu, kde působili mimo jiné filozofové Leibniz a Lessing, jsme si prohlédli nádhernou knihovnu vévody Augusta. V Braunschweigu jsme navštívili chrám St. Blasii a obdivovali krásné hrázděné domy v uličkách centra města.

Samozřejmě jsme měli i trochu volného času pro sebe. Naplnili jsme ho podle svých chutí a naturelu ranními rozplavbami v bazénu, večerními turnaji ve stolním tenisu, posezeními u krbu, v sauně nebo u klavíru. Takové mnohostranné využití volného času nám nabídl dům paní Köhler. Jako správní Češi jsme samozřejmě zašli i na jedno (dvě) točené do hospůdky na rohu. Čechy už tam znají a točí se tam Wittinger.

Sledujte nástěnky a poslouchejte, co nabízí vyučující na přednáškách, a až se objeví něco takového, jako byla „expedice Wolfsburg 2002“, tak se přihlaste. Vynaložená námaha (příprava referátu) se vám bohatě vrátí v podobě příjemně strávených dnů plných zážitků ve společnosti nových přátel.

Mohlo by tě zajímat: