Z akademického senátu

28. 11. 2003 | | Názory

Už na konci minulého semestra sa zišiel „vežký“ senát v novom zložení, aby oficiálne zahájil svoju činnosť, reálne pracovať však začal až začiatkom tohto semestra. Mnohí sa pýtajú: Načo nám študentom vlastne Akademický senát školy je? Kandidoval som do tohto orgánu s jednoznačným ciežom: zmeniť veci na škole k lepšiemu. A dúfam, že sa to mne aj ostatným podarí. Tu je prehžad toho najzaujímavejšieho, čím sme sa zaoberali.

Už na konci minulého semestra sa zišiel „vežký“ senát v novom zložení, aby oficiálne zahájil svoju činnosť, reálne pracovať však začal až začiatkom tohto semestra. Mnohí sa pýtajú: Načo nám študentom vlastne Akademický senát školy je?

Kandidoval som do tohto orgánu s jednoznačným ciežom: zmeniť veci na škole k lepšiemu. A dúfam, že sa to mne aj ostatným podarí. Tu je prehžad toho najzaujímavejšieho, čím sme sa zaoberali.

Ako som spomenul, prvýkrát sme sa zišli už v júni, kde sa už okrem zvolenia predsedníctva senátu prejednala petícia zahraničných študentov za zachovanie rovných podmienok pri ubytovaní na kolejách. Petícia bola postúpená pani rektorke, ktorá nás na prvom zasadnutí v tomto akademickom roku oboznámila s tým, že okrem pôvodných 200 miest pre zahraničných študentov sa vyčlenilo ešte 70. Ani zmeny v kritériách pre ubytovanie na kolejách však stále nerieši súčasnú situáciu. Je potrebné hžadať nové možnosti. Rektorka má AS v polovici novembra predložiť dlhodobý plán riešenia otázky kolejí do budúcnosti.

Ďalšou témou, ktorou sme sa zaoberali, bol nový prevádzkovatež menzy Italská. Kvestor nás oboznámil s podmienkami verejnej súťaže, v ktorej vyhral z troch ponúk práve Eurest. Ponúkal totiž najnižšiu cenu jedla a tiež bude schopný počas prestavby menzy dovážať do menzy hotové jedlá. Rozhodnutie zmeniť prevádzkovateža menzy padlo aj kvôli každoročnej finančnej strate, ku ktorej v menze dochádzalo. Ako sa však ukázalo v posledných týždňoch, zahájenie nebolo celkom dobre zvládnuté, čo priznali aj samotní zástupcovia firmy na spoločnom stretnutí študentov s rektorkou. Zároveň sa ale zaviazali, že úroveň stravovania sa v krátkej dobe bude zvyšovať.

Nový prorektor pre pedagogiku prof. Krebs prišiel senát oboznámiť so zmenami, pre ktoré sa rozhodol po vežmi kritizovanom začiatku tohto semestra. Konkrétne: V budúcom semestri sa počas prípravného týždňa nebude vyučovať. Prorektor sžúbil aj presnejšie informovanie študentov ohžadom výuky a jej zmenách. O tom, že predĺži čas, kedy si študenti budú môcť meniť rozvrh počas prvých týždňoch výuky, bude len zvažovať. Ako bude vyzerať ďalší akademický rok, je otázkou zatiaž otvorenou.

V predchádzajúcich riadkoch som len stručne informoval o tom , čím sme sa zaoberali na jednotlivých senátnych stretnutiach . Tém je však omnoho viac a preto by som vás rád upozornil na webovú stránku http://senat.vse.cz, kde okrem presných zápisov zo zasadaní nájdete aj kontakt na každého z členov.

Na záver by som vás rád vyzval: obracajte sa na členov senátu s akýmkožvek problémom a podnetom. Dá sa vyriešiť totiž množstvo záležitostí a zrealizovať veža dobrých nápadov, je však dôležité, aby sme sa my členovia AS o tom dozvedeli a mohli s množstvom vecí pohnúť takým smerom, aby to viedlo nášmu študentskému prospechu.

Mohlo by tě zajímat: