AS VŠE řešil rozpočet na další rok. Škole se povedlo snížit spotřebu plynu, stále ale zaplatila více

24. 4. 2023 | a | Zprávy ze školy AS VŠE, Akademický senát VŠE

V pondělí 24. dubna od 13:00 zasedl Akademický senát Vysoké školy ekonomické (AS VŠE) v NB 169 a vy jste ho mohli s iListem sledovat živě. Rektor Petr Dvořák zrekapituloval svůj rok ve funkci, většina zasedání však patřila projednání návrhu rozpočtu VŠE na tento rok, zejména obavám z ceny energií. „Jen pro představu, spotřeba plynu za první kvartál díky přijatým opatřením zejména ve zkouškovém období klesla na polovinu, ale stále jsme zaplatili o dvacet pět procent víc,“ popsal situaci kvestor Tomáš Zouhar. Škola i na další zimu předpokládá, že Stará budova bude v zimě opět fungovat v omezeném režimu, ale zároveň se vynasnaží, aby co nejvíce fungovala studovna (i ve zkouškovém období) a další centra, která jsou potřebná.

Došlo i na rektorovo vyjádření k návrhu na odvolání děkana Ševčíka. „Je to tak, že návrh vyžaduje patřičné odůvodnění, a já vám ho chci předložit v podobě včetně kompletního odůvodnění, což vyžaduje přípravu“ popsal rektor. Zareagoval také na dotaz senátora Staňka, kdy tedy odhaduje, že k projednání dojde. „Není mým záměrem to oddalovat. Jde jen o to, že až já budu mít v rukách návrh, který můžu předložit, předložím ho,“ odpověděl rektor.

Program byl následující:

1. Návrh rozpočtu VŠE na rok 2023
2. Výroční zprávy o činnosti pracovišť VŠE za roky 2021 a 2022:
a. Výroční zpráva o činnosti Centra informatiky za roky 2021 a 2022
b. Výroční zpráva o činnosti Centra informačních a knihovnických služeb za roky 2021 a 2022
c. Výroční zpráva o činnosti Centra tělesné výchovy a sportu za roky 2021 a 2022
d. Výroční zpráva o činnosti Certifikačního ústavu za roky 2021 a 2022
e. Výroční zpráva o činnosti Francouzsko-českého institutu řízení za roky 2021 a 2022
f. Výroční zpráva o činnosti Institutu krizového managementu za roky 2021 a 2022
g. Výroční zpráva o činnosti Institutu oceňování majetku za roky 2021 a 2022
h. Výroční zpráva o činnosti Nakladatelství Oeconomica za roky 2021 a 2022
i. Výroční zpráva o činnosti Správy účelových zařízení za roky 2021 a 2022
j. Výroční zpráva o činnosti xPORT Business Accelerator za roky 2021 a 2022

3. Různé

 

14:22 Předseda ukončuje zasedání.

14:20 Senátor Mazouch také s úsměvem připomíná kvestorovi, že FIS stále řeší pítko na svém patře. Kvestor slibuje, že vodu přivede.

14:19 Předseda Stříteský ukončuje debatu a říká, že je to složitá situace a pravděpodobně jedna z nejpodstatnějších věcí, kterou bude senát řešit.

14:17 Řeší se také to, že na webu Vysoké školy ekonomické nebyla zpráva o úspěchu NF. Rektor říká, že to skutečně bylo jeho rozhodnutí, protože v tu dobu zkrátka zprávu o NF mít na webu nechtěl. „Musíme dbát na věci ve vztahu k jiným školám a našim jiným uchazečům. Jedno souvisí s druhým,“ doplňuje rektor.

14:15 Rektor také říká, že nekritizuje účast na demonstraci, ale děkan má mít podle něj úctu k institucím. „Když se podíváte na reportáž z toho dne, mělo by toto reprezentovat naši školu? Já tvrdím, že ne. To je můj pohled na celou věc, který je zásadní. Že jsem to udělat musel, z toho radost nemám,“ podotýká rektor.

14:13 „Rozhodnutí nebylo výsledkem demonstrace z 11. března, to je celý rok zpátky. Proč jsem s návrhem nepřišel dřív? Kdybych přišel po jednom vystoupení, že chci odvolat děkana, tak by si všichni mysleli, že to není adekvátní,“ poznamenává rektor. Opakuje, že se s děkanem snažil najít řešení společně.

14:10 Na rektora reaguje i senátor Vondráček. „Konstatuji, že je 24. dubna a žádný návrh se neobjevil, tak si kladu otázku, na základě čeho, když je třeba teprve návrh dávat dohromady, se vedení VŠE v březnu rozhodovalo, že má být děkan Ševčík jednoznačně odvolán,“ říká Vondráček. Ptá se rektora, jestli není na čase stanovisko přehodnotit. Vedení VŠE podle něj události z března interpretuje špatně.

14:09 Senátor Staněk děkuje za vyjádření rektora a ptá se, o jakém časovém horizontu, kdy dojde k projednání odvolání děkana na celoškolském senátu, se bavíme, zda jde o příští zasedání nebo o horizont čtvrt či půl roku. „Není mým záměrem to oddalovat. Jde jen o to, že až já budu mít v rukách návrh, který můžu předložit, předložím ho,“ odpovídá rektor.

14:08 „Byl bych moc rád, abyste se všichni tohoto zasedání zúčastnili. Jak se rozhodnete, je na vás, ale jde o důležitou, zásadní věc, která má a bude mít dopady na Vysokou školu ekonomickou,“ říká rektor a dodává, že kdyby měl počítat čas, který za rok svého působení věnoval otázkám pana děkana, převrší všechny ostatní.

14:07 Rektor se ještě vyjadřuje k návrhu na projednání odvolání děkana Národohospodářské fakulty (NF) Miroslava Ševčíka, který chce podat i celoškolskému senátu. „Víte, že jsem požádal děkana Ševčíka k tomu, aby rezignoval a následně jsem vyzval fakultní senát NF, aby návrh projednal,“ říká. Ten však jeho odvolání zamítl, k odvolání je tedy potřeba projednání a schválení celé záležitosti celoškolským senátem.

„Je to tak, že návrh vyžaduje patřičné odůvodnění a já vám ho chci předložit v podobě včetně kompletního odůvodnění, což vyžaduje přípravu,“ popisuje rektor. „Nebyl můj záměr sem na ten senát s tím přijít, věděl jsem, že to se nedá stihnout,“ doplňuje. To, že si média myslela, že se bude na nejbližším zasedání celoškolského senátu tato otázka řešit, byla podle něj pouze mediální zkratka. „Objevuje se mediálně celá řada věcí. Budu v téhle věci vystupovat v médiích pouze, bude-li to nezbytné. Je to podle mě primárně věc školy, měli bychom to řešit uvnitř,“ podotýká. Pokud však bude někdo mít na rektora dotaz, dodává, že je na všechno připraven odpovídat, ale nechce věci řešit skrz média. „Až sem ten návrh předložím, bude obsahovat vše, co já budu vědět,“ dodává.

14:00 Návrh výročních zpráv byl přijat. „Bylo to trochu netypické. Chtěl bych vést diskuzi do jaké míry a v jaké podobě zprávy zpracovávat, aby plnily to, co mají,“ podotýká rektor. Vyzývá i ostatní, že kdyby měli k podobě zpráv nějaké podněty, bude za ně rád.

13:55 Místopředseda Vondráček se ptá, jestli někdo posoudil, zda bylo rozhodnutí schvalovat výroční zprávu za dva roky najednou v souladu se statuty jednotlivých orgánů. „Předkládáme zprávy za dva roky, pouze najednou,“ říká rektor. Řeší se správná formulace usnesení.

13:53 Senát přistupuje k projednávání jednotlivých výročních zpráv pracovišť VŠE. Rektor vysvětluje, proč nyní dochází ke schválení zpráv za dva roky najednou. V budoucnu ale budou opět předkládány po roce, a navíc budou předkládány dříve.

13:50 Návrh rozpočtu byl jednohlasně schválen. Rektor poděkoval všem senátorům i kvestorovi za přípravu rozpočtu.

13:48 AS VŠE přistupuje k hlasování o schválení rozpočtu.

13:45 Rektor na obě připomínky reaguje s tím, že se jim určitě věnovat bude a uvědomuje si jejich důležitost.

13:41 Finanční komise v zastoupení senátora Mazoucha a senátorky Ševčíkové doporučuje schválení návrhu rozpočtu. „Finanční komise považuje za nutné rozvést diskuzi o dalším směřování stipendijního fondu,“ vznáší senátor Mazouch první poznámku, kterou vznesla finanční komise. Dále řeší i oblast implementací moderních způsobů výuky. „Finanční komise doporučuje, aby se iniciovalo přerozdělování prostředků vzhledem k novým metodám tak, abychom jim nebránili,“ popisuje senátr Mazouch. Dnes je totiž podle něj počítání výkonů založené na fyzicky odučených hodinách, což jde proti principu nových metod výuky.

13:37 „Co se týká stipendijního fondu, díky covidu i snížení počtu studentů dnes stagnuje, což znamená, že jeho hodnota klesá,“ popisuje kvestor. Nedostatek prostředků se projevuje zejména u celoškolních aktivit, což šlo cítit zejména po jejich obnovení po covidu.

13:35 „Nemůžeme očekávat, že současná situace je jen anomálie,“ říká kvestor. Proto škola začíná aktualizovat energetické audity, ale i projednává, jaká opatření bude potřeba na budovách provést, aby dávala energeticky smysl. „To by se mělo promítnout do plánování investic,“ dodává.

13:34 Škola i na další zimu předpokládá, že SB bude opět fungovat v omezeném režimu, ale zároveň se vynasnaží, aby co nejvíce fungovala studovna (i ve zkouškovém období) a další centra, která jsou potřebná.

13:25 Kvestor Zouhar se vyjadřuje ke složení návrhu rozpočtu. „To, co je mimořádné oproti minulým letům, je příspěvek účelově určený na energetická opatření,“ popisuje kvestor. „Jen pro představu, spotřeba plynu za první kvartál díky přijatým opatřením zejména ve zkouškovém období klesla na polovinu, ale stále jsme zaplatili o dvacet pět procent víc,“ říká kvestor. „Pokud by přišla nadprůměrná zima nebo bychom ta opatření neprovedli, pohybovali bychom se ve dvou až tří násobku let předešlých,“ tvrdí. „Stále máme nasmlouvanou elektrickou energii za původní ceny a v létě nás čeká soutěž, takže se nám nové ceny promítnou do čtvrtého kvartálu,“ podotýká. Kromě plynu, který škola nakupuje za spotové ceny, se tak VŠE obává nárůstu ceny elektřiny.

13:23 Rektor uvádí rámec k návrhu rozpočtu. „Vnímám, a to víte vy všichni, že prostředky, které mají vysoké školy včetně té naší, reálně znamenají určitý pokles. Chtěl bych ale ocenit, že i v téhle situaci, se nám povedlo přijít s návrhem rozpočtu, který zajistí, že se škola bude dále rozvíjet,“ vysvětluje rektor. Nebude to podle něj sice v mnohém jednoduché, ale nemělo by to v žádném ohledu znamenat omezení provozu školy. Také přidává, že je snaha o navýšení rozpočtů vysokých škol, sám rektor se o to skrz Českou konferenci rektorů chce zasadit.

13:22 Předseda Stříteský zahajuje projednávání návrhu rozpočtu VŠE na rok 2023.

13:21 Podle rektora se také povedlo přenastavit spolupráci se studentskými spolky a studenti to vítají. „Chceme dále pokračovat v podpoře těch studentských spolků, které jsou pro školu důležité,“ poznamenává.

13:19 Rektor se vyjadřuje také k zefektivnění chodu školy. „Některé kroky jsme udělali, ale vyžaduje to delší čas, zejména z toho pohledu, jak nastavit spolupráci všech útvarů přes školy,“ popisuje rektor. Povedlo se podle něj ale rozšířit informovanost o dění na škole. „Ti, kteří chtějí dnes vědět informace o škole, tak je mají k dispozici,“ doplňuje.

13:13 Rektor přidává krátký komentář ke každému bodu programu a rekapituluje svůj rok ve funkci rektora VŠE.

13:10 Rektor Dvořák dostává slovo a omlouvá prorektora Hnáta, prorektorku Machkovou a prorektora Novotného za nepřítomnost.

13:08 Program byl přijat 25 hlasy.

13:07 Stříteský představuje program zasedání, o kterém senátoři následně hlasují.

13:06 Přítomných je 26 senátorů.

13:02 Tajemník Drábek kontroluje přítomné členy.

13:01 Předseda Stříteský zahajuje zasedání.

12:59 Senároři se scházejí, zasedání brzy začne.

Mohlo by tě zajímat: