Ze strany studentů naprostý nezájem

1. 4. 2001 | | Zprávy ze školy

Po několika letech byla na naší škole obnovena tradice setkání široké akademické obce. Vedení školy společně s Akademickým senátem VŠE pozvalo studenty, učitele i ostatní zaměstnance na zasedání akademického pléna, které se uskutečnilo 6. března. Prostory Staré auly se zaplnily sotva z jedné třetiny, a to především zástupci vedení jednotlivých fakult.

Po několika letech byla na naší škole obnovena tradice setkání široké akademické obce. Vedení školy společně s Akademickým senátem VŠE pozvalo studenty, učitele i ostatní zaměstnance na zasedání akademického pléna, které se uskutečnilo 6. března. Prostory Staré auly se zaplnily sotva z jedné třetiny, a to především zástupci vedení jednotlivých fakult. Přítomno bylo dále několik dalších vyučujících, tajemnice pro studentské záležitosti Ing. Jana Littová a někteří členové Pedagogické komise. Studentská část akademické obce byla zastoupena pouze několika jednotlivci. Před toto plénum předstoupila rektorka doc. Jaroslava Durčáková společně se všemi prorektory, kvestorem a zástupci Akademického senátu VŠE.

Zasedání zahájil stručnou informací o činnosti Senátu jeho předseda doc. Miloslav Janhuba. Rektorka poté přednesla zprávu vedení školy o průběhu uplynulého roku. Zaměřila se na problematiku transformace studijních programů, rozvoje vědecko-výzkumných aktivit a problémy v oblasti komunikace a informovanosti na VŠE. Po projevu rektorky byl poskytnut prostor pro dotazy z pléna, které se soustředily zejména na otázku harmonogramu výuky a zkoušek.

Rektorka v úvodu svého vystoupení přiznala, že malá účast zvláště ze strany studentů byla způsobena organizačními nedostatky. K tématu komunikace a informovanosti na VŠE se ve svém projevu vrátila a připomenula sociální audit, který vypracovala katedra psychologie a sociologie řízení. Podle rektorky audit nepřinesl žádné převratné závěry a potvrdil problém anonymity studia a nedostatečné komunikace mezi všemi složkami školy. Vyzdvihla snahy vedení o zlepšení horizontální komunikace ve formě setkání řešitelů vědecko-výzkumných týmů a setkání vedoucích kateder. V otázce komunikace se studenty se omezila na zavedení snídaní s rektorkou, vytvoření postu tajemníka pro studentské záležitosti a na vznik sboru a orchestru VŠE.

Příspěvek rektorky VŠE doc. Jaroslavy Durčákové pro Akademické plénum naleznete zde.

Mohlo by tě zajímat: