Ve škole zloději splývají s davem

31. 1. 2002 | | Zprávy ze školy

Na VŠE se hodně krade. Každou chvíli někdo postrádá peněženku, doklady, mobil nebo celý batoh. „Pachatelé většinou pochází zvenčí, přesto si za ztracené věci mohou z devadesáti procent sami studenti,“ říká Ing. Ivan Veselý z Útvaru obrany a ochrany. Zároveň důrazně popírá zprávy o vypáčených skříňkách.

Na VŠE se hodně krade. Každou chvíli někdo postrádá peněženku, doklady, mobil nebo celý batoh. „Pachatelé většinou pochází zvenčí, přesto si za ztracené věci mohou z devadesáti procent sami studenti,“ říká Ing. Ivan Veselý z Útvaru obrany a ochrany. Zároveň důrazně popírá zprávy o vypáčených skříňkách.

Studenti byli již mnohokrát upozorňováni, aby nic nenechávali v učebnách, které opouští, byť jen na pár minut. „Pokud někoho výslovně nepožádají, aby na jejich věci dohlédl, vystavují se zbytečnému riziku,“ varuje Veselý. K drobným krádežím nejvíce dochází ve studovně a v počítačových učebnách. Studenti jdou například ke kopírce a mobilní telefon nechají ležet na stole. Nebo si, zabraní do studia, ani nevšimnou, že jim někdo odnáší batoh přímo „pod nosem“.

Naopak zprávy o velkém množství vypáčených skříněk ve studovně Veselý odmítá. Od počátku loňského školního roku tam byly hlášeny jen čtyři ztráty. Tři z nich byly pouhý planý poplach. Čtvrtou nahlásila externí návštěvnice, které se ze zamčené skříňky údajně ztratilo pouzdro s doklady. Zámek však byl neporušen, o vypáčení tedy nešlo.

Pachatelé obvykle nepochází z řad studentů. Jde však o mladé lidi, kteří snadnou splynou s davem a nebudí pozornost. „Je v zájmu studentů, upozornit na podezřelé osoby, které se nenápadně pohybují v prostorách školy,“ dodává Veselý.

V případě zjištění ztráty je nezbytné okamžitě kontaktovat členy ostrahy ve vestibulu staré budovy VŠE. Pokud ke krádeži dojde v počítačových učebnách, lze vše nahlásit i službě u vchodu, která se s nimi telefonicky spojí. Například při ztrátě batohu tak ostraha může okamžitě začít kontrolovat lidi, kteří opouštějí školu. Zvyšuje se tím i pravděpodobnost, že zloděj dostane strach a postižený najde své věci pohozené v rohu chodby.

V souvislosti s útoky na USA musí navíc ostraha dbát zvýšené opatrnosti. Odložené tašky mohou vzbudit zbytečné obavy a jejich kontrola pouze přidělává práci pracovníkům Útvaru obrany a ochrany.

Mohlo by tě zajímat: