Změnu kritérií pro ubytování nikdo nepromyslel

10. 5. 2005 | | Názory

Koleje. Věčné téma, které sleduje téměř pět tisíc ubytovaných a řada dalších, kteří mají o kolejní postel zájem. Vedení školy letos značně změnilo kritéria pro přidělení koleje. Nejsem příznivcem zakonzervovaných pořádků – změna je život – nicméně kromě nových kritérií mě snad ještě více zaráží způsob, jakým ke změně došlo.

Koleje. Věčné téma, které sleduje téměř pět tisíc ubytovaných a řada dalších, kteří mají o kolejní postel zájem. Vedení školy letos značně změnilo kritéria pro přidělení koleje. Nejsem příznivcem zakonzervovaných pořádků – změna je život – nicméně kromě nových kritérií mě snad ještě více zaráží způsob, jakým ke změně došlo.

Po dvou letech budou koleje opět dostávat cizinci. Dobře, chce to po nás Evropská unie. Brusel je už skoro zaklínadlo, ale i kdybychom o tom rozhodli sami, tak proč ne. Kritérium prospěchu? Na VŠE je stejně často rozhodující snaha a ne znalosti či inteligence. Stačí se dobře připravit, možností je mnoho, to vám potvrdí každý borec. O objektivitě prospěchu nicméně psal minulý měsíc ve svém komentáři Milan Duda.

Horní stodvacetikilometrová hranice by se také dala pochopit. Od určité vzdálenosti se prostě do školy dojíždět nedá. A zároveň se tím omezí počet cizinců (takže, přiznejme si to, hlavně Slováků), kteří by jinak se svou vzdáleností dostali kolej automaticky. Upřednostnění prváků na kolejích? Ano, vždyť prváci se ještě nedokážou tak dobře orientovat, a navíc se mohou rozhodnou pro VŠE právě kvůli jistému bydlení.

Až potud jsou všechny zásady kolejní reformy v pořádku. Argumenty ve prospěch změny existují, vedení školy by proto mohlo s čistým svědomím vyhlásit nová pravidla. Má na to ostatně podle statutu školy právo. Jenže hned po jejich vyhlášení se ukazují první mouchy nového systému. Nenapravil je úplně ani dodatek k původně vyhlášeným kritériím, zveřejněný 28. dubna.

Podle některých odhadů bude až tři tisíce žádostí o koleje ohodnoceno stejným počtem bodů – dvanácti. Původní pravidla však s tímto vůbec nepočítala – nenajdeme v nich žádný návod, kdo a jak mezi těmito „rovnocennými“ studenty rozhodne. Zřejmě nastoupí všemocná Správa účelových zařízení (SÚZ), která si kritéria už nějak přizpůsobí (což by ostatně nebylo poprvé). Ze správy kolejí už se dokonce objevil návrh: Studenti se dvanácti body se seřadí podle prospěchu. To znamená, že v případu několika tisíc lidí bude jediným skutečným kritériem právě prospěch.

První znění kritérií vyhlášené školou však nepočítalo ani se situací, kdy student prvního ročníku ještě nemá žádné známky (v úvahu se bere prospěch k 15. květnu). Nejenže by nedostal žádné body za prospěch, ale v případě, že má právě 12 bodů, tak se zase neví, podle čeho se v jeho případě rozhodne.

Dodatek ke kritériím, který k nim byl přilepen na webu 28. dubna, se pokouší oba uvedené problémy vyřešit. Oficiálně se v něm praví, že v případě rovnosti bodů (tedy zástup studentstva se dvanácti body) bude rozhodovat průměrný prospěch. A pro prváky je pravidlo následující: pokud jste v zimním semestru neztratili žádný kredit, dostanete dva body za prospěch, pokud jste „proletěli“, spolehněte se jen na vzdálenost. I když by prvák měl za sebou nějaké ty zkoušky z prvního semestru, nebude se jeho prospěch brát v úvahu.

Je tu ovšem další zádrhel: kritéria ani v této zpřesněné podobě nejsou úplně jasná. Neví se totiž, co rozhodne o ubytování prváků se dvanácti body, kteří ještě nemají průměrný prospěch (nemají žádnou známku, podle které se prospěch dá měřit).

Kritéria pro přidělování kolejí vyhlašuje rektor. Měla by být jednoznačná a nezavdat důvod pro žádné pochyby. Rektorát školy zcela pochopitelně nedokáže promyslet všechny detaily ani potíže, do kterých se může dostat. Proto by se ale měl před schválením nějakého předpisu poradit s těmi, kteří tomu rozumějí.

Statut VŠE ovšem ve věci kritérií pro ubytování nevyžaduje souhlas akademického senátu, a tak vedení školy sice vzalo v úvahu některé změny navržené senátní kolejní komisí, ale k návrhu se nestačila vyjádřit SÚZ, kolejní rady, ani všichni senátoři. Projednání nových kritérií bylo dokonce zařazeno na program dubnové schůze senátu až dodatečně. Všechno narychlo, aniž by se domyslely všechny dopady takového rozhodnutí.

A ty jsou, jak vidno, značné. Východiskem z takové situace je, aby vedení příště kritéria předložilo ke schválení včas. Nelze se vymlouvat na to, že na kritéria nebyl dříve čas kvůli složitému projednávání systému ECTS. Neuspěje ani argument, že se čekalo na schválení nového systému dotací na bydlení – ten byl znám už koncem roku a v prosinci o něm informoval i Studentský list.

Vedení mělo jednoduše navrhnout změnu přidělování kolejí dříve a projednat ji se všemi dotčenými stranami. Byl by čas vychytat všechny mouchy a nestalo by se tak, že podle oficiálně vyhlášených kritérií koleje nelze jednoznačně přidělit.

Mohlo by tě zajímat: