JDI uspořádalo svůj dvacátý čtvrtý Diplomatický salon

16. 12. 2022 | | Studentský život JDI diplomatický salon

Dne 8. listopadu ve 14:30 se v prostorech Ministerstva zahraničních věcí České republiky (MZV ČR) konal dvacátý čtvrtý Diplomatický salon organizovaný spolkem Junior Diplomat Initiative (JDI). Tento semestr se věnoval rozvojové spolupráci a humanitární pomoci organizované Českou republikou.

„Na organizaci diplomatického salonu vždy spolupracujeme s MZV, konkrétně s Odborem veřejné diplomacie, a s ním vybíráme téma diplomatického salonu, který se koná jednou za semestr,“ vysvětluje prezident JDI a student oboru Mezinárodní studia a diplomacie Martin Sušienka. Zároveň upřesňuje, že se JDI snaží pokrýt celé spektrum oborů a podoborů, se kterými diplomacie souvisí, a protože se humanitární pomoci delší dobu nevěnovalo, zvolili si právě toto téma. Dalším důvodem výběru tématu jsou probíhající občanské a mezinárodní války a jiné ozbrojené konflikty. Jako třetí důvod Martin uvádí, že spolek na důležitost humanitární pomoci upozornila i česká novinářka a humanitární pracovnice Petra Procházková na semináři, který se konal na konci předminulého letního semestru. „Rozhodli jsme se proto toto téma otevřít a přiblížit ho našim příznivcům,“ dodává.

Diplomatický salon byl uspořádán v Hudebním salónku MZV, kam byli účastníci po bezpečnostní kontrole zavedeni. Krátce poté se do salonku dostavili i hlavní hosté. Prvním z nich byl Petr Gandalovič, ředitel Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci na MZV ČR. Druhým z hostů byl Evžen Diviš, regionální manažer a zástupce vedoucího Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce v neziskové organizaci Charita ČR. Celou akci moderovala odborná asistentka na Katedře mezinárodních studií a diplomacie Vysoké školy ekonomické Kateřina Kočí.

Samotný výběr hostů a moderátorů diplomatického salonu má svá pravidla. Díky spolupráci s MZV je vždy alespoň jeden z diskutujících odborníkem z MZV, druhého diskutujícího JDI vybírá z akademického, soukromého nebo neziskového sektoru. „Tentokrát se nám povedlo pozvat pana Gandaloviče a Diviše, kteří jsou renomovanými odborníky na danou oblast. Jsme velmi rádi, že naše pozvání přijali,“ tvrdí Martin. Moderátor či moderátorka je vždy akademický pracovník z Katedry mezinárodních studií a diplomacie, který se danému tématu odborně věnuje.

Organizace jednotlivých salonů je dle slov Martina individuální, záleží na tématu, hostech, spoluorganizátorech a dalších okolnostech. JDI s Odborem veřejné diplomacie MZV spolupracuje několik let. „V tomto případě organizace probíhala tak, že jsme se s Odborem veřejné diplomacie dohodli na tématu a pak na hostech. MZV nám poskytlo prostory, konkrétně hudební salon v Černínském paláci, a my jsme zařídili samotný průběh salonu,“ dodává Martin.

Zdroj obrázku: archiv Junior Diplomat Initiative

Mohlo by vás zajímat: