Martin Kovář usvědčený z plagiátorství i nadále působí na Národohospodářské fakultě VŠE

3. 3. 2020 | | Zprávy ze školy Martin Kovář, plagiátor

Uplynul rok od doby, kdy bylo bývalému prorektorovi Univerzity Karlovy (UK) a současnému zástupci vedoucího Katedry hospodářských dějin Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (NF VŠE) dokázané plagiátorství. O jeho vině rozhodla nejprve Etická komise Filozofické fakulty UK (EK FF UK), na které Kovář působil, následně její rozhodnutí potvrdila také celouniverzitní EK UK. Na jeho přetrvávající působení na VŠE poukázal Petr Zídek ve svém článku s názvem „VŠE, plagiátorův azyl“, který vyšel 12. února v tištěné verzi Lidových novin.

Články iListu na dané téma si můžete přečíst zde, zde a zde.

Jak Zídek uvádí ve svém článku, kontaktoval vedení Katedry hospodářských dějin i NF. Vedoucí katedry Aleš Skřivan ho s otázkami odkázal na tiskového tajemníka fakulty Daniela Váňu. Ten odpověděl, že Kovář učí na škole již přes čtvrt století a patří k uznávaným a nejoblíbenějším pedagogům. „NF nebude na spolupráci s prof. Kovářem nic měnit,“ uvádí se v článku vyjádření Váni. S dotazem, jestli probíhá šetření EK NF, byl autor dle svých slov odkázán na jejího předsedu Miroslava Ševčíka. Ten ho ve své odpovědi obvinil z pomatenosti. „Co je vám do toho? Co bych s vámi o tom vůbec měl mluvit? Vy jste se úplně pomátl!“ reagoval dle Zídka Ševčík na jeho dotaz.

Kovář se měl dle závěrečné zprávy EK FF UK plagiátorství dopustit ve čtyřech publikacích: „Anglie posledních Stuartovců 1658–1714“ z roku 1998, „Stuartovská Anglie“ z roku 2001, „Velká Británie v éře Roberta Walpola“ z roku 2004 a v kapitolách o Jakubovi I. Stuartovi v knize „Lidé a dějiny“ z roku 2017, ve které Kovář vystupuje jako člen kolektivu autorů.

Publikace z roků 1998 a 2004 navíc sloužily jako podklad pro jeho habilitační a jmenovací řízení. Vzhledem k tomuto faktu EK FF UK ve své závěrečné zprávě uvádí, že je šance, že Kovář získal tituly docent a profesor neoprávněně a je možné napadnout obě řízení. Na UK přitom již v roce 2018 odebrali titul absolventu Husitské teologické fakulty, který se plagiátorství dopustil ve dvou diplomových pracích obhájených v roce 2017.

Odebrání titulů nemá dostatečnou oporu v zákonu

Rektor UK Tomáš Zima a děkan FF UK Michal Pullmann ve svých vyjádřeních (dostupné zde a zde) vyjádřili souhlas se závěry obou etických komisí a s odchodem Martina Kováře, který ukončil pracovní poměr na univerzitě z vlastní iniciativy, uzavřeli daný případ. Vzhledem k závěru EK FF UK, která uvedla, že je možné napadnout Kovářovo habilitační i jmenovací řízení, je iList s odstupem roku kontaktoval s dotazem, jestli k danému kroku došlo.

Dle tiskového mluvčího UK Václava Hájka vzala univerzita na vědomí výroky obou EK a fakt, že se Kovář rozhodl sám odejít ze všech svých funkcí. Jak píše ve své odpovědi, možnost odejmutí obou titulů nemá dostatečnou oporu v zákonu, a tím je pro ně daný případ uzavřený.

Obdobnou odpověď jsme dostali od tiskového mluvčího FF UK Petra Kukala. Ten dodává, že u titulu docent vypršela dle paragrafu § 74a Zákona o vysokých školách zákonná lhůta na možnost odebrání (5 let od skončení habilitačního řízení, pozn. red.). U titulu profesor vysokoškolský zákon možnost odebrání titulu navíc nijak neupravuje.

Etická komise Národohospodářské fakulty případ pořád přešetřuje

Co se týče působení Kováře na NF VŠE, dle vyjádření rektorky Hany Machkové případ řeší EK NF, avšak stále nedospěla k žádnému závěru. „Prof. Kovář je zaměstnancem Národohospodářské fakulty a jeho přímým nadřízeným je děkan prof. Chytil, rektor nemá právo zasahovat v pracovně-právních vztazích do pravomocí děkana. Předpokládám ale, že mě pan děkan bude informovat, k jakému závěru etická komise NF dospěla,“ zakončuje své vyjádření Machková.

Její slova potvrzuje také vedoucí Katedry hospodářských dějin Aleš Skřivan. Právě na této katedře je Kovář zástupcem vedoucího. „Kauza kolem Martina Kováře je přirozeně záležitostí negativně dopadající na naši katedru. Tímto případem se zabývá EK NF VŠE, která jej podle mých informací bude brzy znovu projednávat,“ komentuje situaci Skřivan.

V březnu minulého roku se danou záležitostí zabývala také univerzitní EK VŠE, která tehdy dospěla k závěru, že šetření spadá do kompetence EK NF VŠE. Ta v tom čase již problém řešila, jelikož právě na této fakultě Kovář působí, proto univerzitní komise v šetření nepokračovala. Její předseda Dušan Kučera však iListu sdělil, že vzhledem k podnětům, které k dané věci dostává, bude EK VŠE případ Martina Kováře opět projednávat.

Vedení NF, předseda EK NF Miroslav Ševčík ani Martin Kovář na dotazy iListu neodpověděli.

Foto: archiv iHNed.cz

Mohlo by vás zajímat: