Proč jsem volil holmanovce

16. 4. 2003 | | Názory

Česká demokracie je podivná. Vždy musím volit mezi dvěma špatnými alternativami. To platilo i v posledních volbách do Akademického senátu Fakulty národohospodářské. Nemám totiž příliš rád prof. Holmana. Už jen proto, že se nám před pár semestry na jedné přednášce snažil vysvětlit, jak úspěšná byla česká cesta transformace. Bohužel na časových řadách, které končily v roce 1997, tedy ještě před vypuknutím druhé transformační recese.

Česká demokracie je podivná. Vždy musím volit mezi dvěma špatnými alternativami. To platilo i v posledních volbách do Akademického senátu Fakulty národohospodářské (AS FNH).

Nemám totiž příliš rád prof. Holmana. Už jen proto, že se nám před pár semestry na jedné přednášce snažil vysvětlit, jak úspěšná byla česká cesta transformace. Bohužel na časových řadách, které končily v roce 1997, tedy ještě před vypuknutím druhé transformační recese. Nemám příliš rád ani Miroslava Ševčíka. Jeho televizní performance jsou mi poněkud k smíchu. Nemám rád agresivní propagační kampaně. A žlutým letákům se zavádějícím titulkem „Holman bude učit!“ nešlo uniknout.

Přesto jsem je volil. Neměl jsem totiž lepší alternativu. Mezi protikandidáty, jejichž seznam rozesílal e-mailem před volbami prof. Žák ve snaze zabránit „úzké zájmové skupině uchopit moc na fakultě“, bylo několik lidí, které osobně znám a kterých si vážím. Jenomže pět z těchto osmi kandidátů, navržených „širokým konsensem akademických pracovníků“, sedí v současném senátu (doc. Hadrabová, která je předsedkyní AS FNH, doc. Sirůček, doc. Kotýnková, doc. Mates a ing. Tajovský). Všichni při poslední volbě děkana FNH před třemi lety hlasovali pro doc. Straku. Jejich jediným programem bylo podle dopisu prof. Žáka negativní vymezení se vůči prof. Holmanovi. Šlo je v této situaci vnímat jinak, než jako pokračovatele současného fakultního establishmentu? Bylo možné po jejich zvolení čekat nějakou změnu? Holmanovci naopak změnu deklarovali více než jasně. Nejen svým programem, ale třeba i tím, že byli schopni sestavit kandidátku učitelů a studentů zároveň. To dávalo naději, že případné nové vedení fakulty, které vzejde z voleb děkana v květnu, bude vstřícnější dialogu se studenty, než je to stávající.

Současný AS FNH je jedním z hlavních viníků vleklé krize, do které se FNH dostala. V době kulminace sporů kolem působení prof. Holmana na fakultě si nad celou událostí umyl ruce. Jím zvolený děkan doc. Straka přitom hrál v celém příběhu ústřední roli. Někoho takového bych měl volit znovu?

Za působení současného AS FNH se věci spíše zhoršily. Proč má pátá fakulta tak špatnou pověst mezi ostatními studenty VŠE? Proč právě na FNH mohlo dojít k něčemu takovému, jako je případ prof. Holmana? Proč má několikanásobně menší publikační činnost než jiné fakulty (viz seznam publikací nakladatelství Oeconomica – FFÚ: 18 titulů, FMV: 41 titulů, FPH: 31 titulů, FIS: 32 titulů, FNH: 7 titulů)? Proč si doc. Zadražilová, bývalá prorektorka pro pedagogiku, i na stránkách SL často stěžovala na špatnou komunikaci mezi vedením FNH a rektorátem? Proč se (snad kromě katedry hospodářské politiky) nikdo z fakulty nepodílí na žádné akci, která by zvyšovala její prestiž? Podívejme se, jak aktivní je na tomto poli třeba první nebo druhá fakulta! Proč je Makroekonomie II noční můrou většiny studentů VŠE a proč to neplatí o Mikroekonomii II, která je obsahově neméně náročná? To jsou otázky, na které se nikdo ze současných senátorů nesnažil hledat odpověď.

Svoji účast ve volbách do AS FNH chápu jako jedinou možnost, jak prolomit pocit bezmoci a beztrestně vyjádřit svou nespokojenost se stavem, do kterého se fakulta, na níž studuji, dostala.

Raději než konzervaci současného stavu chci změnu. Jakoukoliv. Horší už to totiž být nemůže.

Tomáš, student FNH

Mohlo by vás zajímat: